Kopiera effektivt

Du kan spara papper genom att kopiera flera original på ett ark eller kontrollera kopieringsresultatet innan du börjar kopiera.
7YAY-062