Skriva ut med AirPrint

Du kan skriva ut från en iPad, iPhone, iPod touch eller Mac utan någon skrivardrivrutin.
Systemkrav
Någon av följande Apple-enheter krävs för att skriva ut med AirPrint.
iPad (alla modeller)
iPhone (3GS eller senare)
iPod touch (3:e generationen eller senare)
Mac (Mac OS X 10.7 eller senare)*1*2
*1 OS X 10.9 eller senare med USB-anslutning
*2 AirPrint-skrivare kan inte sökas för att användas med Bluetooth.
Nätverksmiljö
Någon av följande miljöer krävs.
En miljö där en Apple-enhet och maskinen är anslutna till samma LAN*
En miljö där en Apple-enhet och maskinen är direktanslutna
En miljö där en Mac är ansluten till maskinen via USB
* När du söker efter en skrivare med Bluetooth från en iPad, iPhone eller iPod touch, behöver inte Apple-enheten och maskinen vara anslutna till samma lokala nätverk så länge deras IP kan nås.

Söka efter en skrivare via Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att söka efter skrivare som stöder AirPrint. Även om skrivaren som stöder AirPrint inte är ansluten till samma LAN, kan den upptäckas så länge som dess IP kan nås.
Följ proceduren nedan för att ange skrivarinställningar från Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) eller pekskärm och sök sedan efter skrivaren på iOS-enheten.
[AirPrint Settings] måste anges i förväg. (Använda AirPrint)
Endast iOS-enheter kan upptäcka skrivare med Bluetooth, medan Mac-enheter inte kan det.

Konfigurera skrivare via Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)

1
Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet) och logga in som administratör. Starta Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
2
Klicka på [Settings/Registration].
3
Klicka på [Network Settings] [Bluetooth Settings].
4
Ange den information som krävs och klicka på [OK].
 [Use Bluetooth]
Markera kryssrutan.
[Beacon Settings]
Markera kryssrutan för [Use Beacon for AirPrint].
[Ange enhetsnamn/PIN-kod]
Den här inställningen behövs inte när du söker efter skrivaren med hjälp av Bluetooth.
[Tidsgräns anslutning]
Den här inställningen behövs inte när du söker efter skrivaren med hjälp av Bluetooth.

Konfigurera skrivaren med pekskärmen

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Bluetooth-inställningar> ställ in <Använd Bluetooth> på <På>.
2
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Preferenser>  <Nätverk>  <Bluetooth-inställningar>  <Beacon-inställningar>  ställ in <Använd beacon för AirPrint> på <På>.

Skriva ut från iPad, iPhone eller iPod touch

1
Kontrollera att enheten är på och ansluten till Apple-enheten.
För mer information om hur du kontrollerar detta, se Konfigurera nätverksmiljön.
För mer information om direktanslutning, se Ansluta direkt.
2
Från programmet på Apple-enheten trycker du på för att visa menyalternativen.
3
Tryck på [Skriv].
4
Välj maskinen i [Skrivare].
Skrivarna som är anslutna till nätverket visas här. Välj den här enheten i det här steget.
Skärmen där du kan välja maskin i [Skrivare] visas bara för program som har stöd för AirPrint. I så fall kan utskrift inte göras.
5
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
De tillgängliga inställningarna och pappersformaten varierar beroendes på vilket program du använder.
6
Tryck på [Skriv].
Utskriften startar.
Kontrollera utskriftsstatus
Under utskriften ska du trycka två gånger på hemknappen på Apple-enheten tryck på [Skriv].

Skriva ut från en Mac

1
Kontrollera att enheten är på och ansluten till Mac-datorn.
För mer information om hur du kontrollerar detta, se Konfigurera nätverksmiljön.
2
Från din Mac lägger du till maskinen i [System Preferences] [Printers & Scanners].
Om maskinen redan har lagts till för att scanna eller skicka fax kan du hoppa över detta steg.
3
Öppna ett dokument i ett program och visa dialogrutan för utskrift.
Hur du öppnar dialogrutan kan variera beroende på vilket program du använder. För mer information, se användarhandboken för det aktuella programmet.
4
Välj den här maskinen i utskriftsdialogrutan.
Skrivarna som är tillagda till Mac-datorn visas. Välj maskinen i det här steget.
5
Ange lämpliga utskriftsinställningar.
De tillgängliga inställningarna och pappersformaten varierar beroendes på vilket program du använder.
6
Klicka på [Skriv].
Utskriften startar.
Du kan specificera om en felskärm ska visas på kontrollpanelen om utskrift inte kan utföras som förväntat på grund av ett problem med utskriftsinnehållet. För mer information, se <Visa fel för AirPrint>.
7YAY-0AW