Kontrollera utskriftsstatus och historik

Du kan kontrollera väntestatus för utskriftsjobb och att inga fel har uppstått under utskriften. Det går även att utföra åtgärder som t.ex. att skriva ut dokumentet före andra dokument och tillfälligt hålla tillbaka eller avbryta utskrift.
Om du använder personlig autentiseringshantering kan du begränsa en användares hantering av andra användares jobb på skärmen <Statusmonitor>. <Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
1
Tryck på  (Statusmonitor).
2
Tryck på <Kopiera/skriva ut>  <Jobbstatus>.
För att bara visa det dokument som ska skrivas ut, välj <Utskrift> i listrutan i det övre högra hörnet på skärmen.
z
3
Kontrollera status.
Välj ett dokument och tryck på <Detaljer> om du vill avbryta utskrift, kontrollera jobbets status etc.
Välj ett dokument och tryck på <Avbryt> om du vill avbryta utskrift, kontrollera dokumentet etc.
Om du trycker på <Avbryt/Priorit. utskr> efter att du valt ett dokument, visas <Avbryt och skriv ut> och <Prioritera utskrift>. Tryck på <Avbryt och skriv ut> för att skjuta upp ett pågående utskriftsjobb och genast skriva ut det valda dokumentet. Tryck på <Prioritera utskrift> för att hoppa till det valda dokumentet överst i väntelistan och skriva ut det efter det pågående utskriftsjobbet.
För att ignorera ett fel och fortsätta skriva ut, tryck på <Detaljer>  välj ett dokument  <Hoppa över fel>.
För att tvinga igång utskriftsjobb i maskinen som inte har skrivits ut, tryck på <Detaljer>  välj ett dokument  <Pappersmatning>.
Du kan inte avbryta ett avbrottsutskriftsjobb med ett annat jobb. Om du försöker avbryta ett avbrottsutskriftsjobb, startas jobbet efter att det aktuella avbrottsjobbet har slutförts.

Kontrollera utskriftshistoriken

Tryck på <Jobblogg> för att visa en lista med utskrivna dokument. Om ett dokument har skrivits ut utan problem, visar <Resultat>-kolumnen <OK>. Om <FEL> visas, betyder det att utskriften har avbrutits eller att ett fel har uppstått.
För att se detaljerad information, tryck på <Detaljer> efter att du valt ett dokument.
För att skriva ut historiklistan, tryck på <Skriv ut lista>.
7YAY-082