<Enhetshantering>

Ange inställningarna för att hantera hårdvara och extrautrustning.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt markerat med en asterisk (*)
Visas bara om du har alternativet installerat.

<Enhetsinfo-inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange namn och installationsplats för att identifiera maskinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Enhetsinfo-inställningar>
<Enhetsnamn>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
<Plats>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Enhetsinfo distribueringsinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ställ in maskinen för att skicka olika maskininställningar (enhetsinformation) över nätverket och automatiskt till andra Canon flerfunktionsskrivare. Distribuera enhetsinformation till andra flerfunktionsskrivare från Canon
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Sändinställningar>
<Registrera mottagare>
<Auto sök/registrera>, <Registrera>, <Detaljer>, <Radera>, <Skriv ut lista>
Nej
Nej
Nej
Nej
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Auto sök/registrera>:
<Sökdjup (router)>: 1 till 8
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Visa värdnamn>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Starta auto. sökning>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Ange Auto-distribuering>
<Varje dag> (1 till 5), <Ange dagar> (<Sön> till <Lör>, 1 till 5), <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Inställningar/registreringsvärde>: <På>, <Av>
<Nätverksinställningar>: <Inkludera>, <Exkludera>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Avdelnings-ID>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Adressbok>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Webbåtkomstfavoriter>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Skrivarinställningar>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Pappersinformation>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
<Manuell distribuering>
<Inställningar/registreringsvärde>: <På>, <Av>
<Nätverksinställningar>: <Inkludera>, <Exkludera>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Avdelnings-ID>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Adressbok>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Webbåtkomstfavoriter>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Skrivarinställningar>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Pappersinformation>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<iW Function Flow>*2: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Ange MEAP-verifiering>
<Användarnamn>, <Lösenord>, <Inloggningsdestination>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Mottagningsinställningar>
<Begränsa mottagn. av enhetsinfo.>
<>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Återställ data>
<Inställningar/Reg. värde>, <Avdelnings-ID>, <Adressbok>, <Webbåtkomstfavoriter>, <Skrivarinställningar>, <Pappersinformation>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Begränsa mottagn. för varje funktion>
<Inställningar/registreringsvärde>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Avdelnings-ID>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Adressbok>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Webbåtkomstfavoriter>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skrivarinställningar>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Pappersinformation>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Använd MEAP-autentisering vid mottagning>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kommunikationslogg>
<Detaljer>, <Skriv ut lista>, <Rapportinställningar>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
<Rapportinställningar>
<Autoutskrift (100 överföringar)>: <>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Ange utskriftstid>: <På> (00:00 till 23:59), <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Separat rapporttyp>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Importera den registrerade distributionsmottagaren.
*2 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt.

<Begräns. funktioner, arbetssätt>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Om efterbehandlaren inte fungerar kan du tillfälligt begränsa dess funktion och fortsätta använda maskinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begräns. funktioner, arbetssätt>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Bekräfta certifikat för enhetssignatur>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Kontrollera de detaljerade inställningarna för ett enhetssignaturcertifikat. Du kan också kontrollera om certifikatet är giltigt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta certifikat för enhetssignatur>
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Bekräfta certifikat för användarsignatur> *

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Kontrollera de detaljerade inställningarna för ett certifikat för användarsignatur är tillgängligt för inloggade användare. Du kan också kontrollera om certifikatet är giltigt.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Bekräfta certifikat för användarsignatur>
<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-

<Certifikat - inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan hantera nycklar/certifikat, CA-certifikat och listor över återkallade certifikat (CRL) som används på maskinen. Du kan även ställa in OCSP-protokollet (online certificate status protocol).
Skapa nyckel och certifikat för nätverkskommunikation
Generera certifikat för enhetssignatur
Registrera ett certifikat för användarsignatur
Generera en signeringsbegäran för nyckel och certifikat (CSR)
Konfigurera metod för kontroll av utgångsdatumen på mottagna certifikat
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Generera nyckel>
<Generera nyckel för nätverkskommunik.>
<Nyckelnamn>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Signaturalgoritm>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Nyckelalgoritm>: <RSA>, <ECDSA>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
När <RSA> är valt: <Nyckellängd (bitar)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
Om <ECDSA> är valt
<Nyckeltyp>: <P256>, <P384>, <P521>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Startdatum för giltighet>: Datum, månad, år (01/01 2000 - 31/12 2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Slutdatum för giltighet>: Datum, månad, år (01/01 2000 - 31/12 2037)
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Land/region>: Namn och kod för land/region
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Region>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Ort>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Organisation>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Org.- enhet>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Gemens. namn> (maskinens IP-adress eller FQDN (högst 41 tecken))
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Generera/uppdatera nyckel f. enhetssign.>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Key Settings
<Generera/uppdatera nyckel f. åtkomstkont>
<Ja>, <Nej>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Lista över nycklar och certifikat>
<Lista över nycklar och certifikat f. anv.>*1
<Certifikatinformation>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Lista över enhetens nycklar och certifikat>*1
<Certifikatinformation>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Visa användningsplats> (Nyckel och certifikat)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Lista över CA-certifikat>
<Certifikatinformation>: (<Version>, <Serienummer>, <Signaturalgoritm>, <Utgivet till>, <Startdatum för giltighet>, <Slutdatum för giltighet>, <Utfärdare>, <Allmän nyckel>, <Certifikattumavtryck>, <Utgivet till (altn. namn)>, <Verifiera cert.>)
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Lista över återkallade certifikat. (CRL)>
<CRL-information>: <Version>, <Signaturalgoritm>, <Giltigt från>, <Nästa uppdatering>, <Utfärdare>, <Serienummerlista>
Ja
Ja
Ja
Nej
C*2
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrera nyckel och certifikat>
<Registrera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Registrera CA-certifikat>
<Registrera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Radera>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Inställ. för OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Använd OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <På>, <Av>
När <På> är valt:
<Certifikatverifieringsnivå>:
<Aktivera overifierade certifikat>: <>, <Av>
<Inställningar för OCSP Responder>:
<URL>: <Hämta från Certifikat>, <Eget>, <Hämta från Cert.+Anpassad>
<Anpassad URL>
<Tidsgräns för kommunikation>: 1 till 3 till 30 s
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt.
*2 Stöder endast algoritmer som kan importeras med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet).
*3 Nycklar och certifikat exporteras i formatet PKCS#12.

<Visa jobbstatus före verifiering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill begränsa åtkomst till skärmbilden <Statusmonitor> när du använder en inloggningstjänst.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa jobbstatus före verifiering>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begränsa åtkomst till andra användarjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill hindra användare från att utföra åtgärder på jobb för andra användare på skärmbilden <Statusmonitor> när användarautentisering används.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa åtkomst till andra användarjobb>
<Kopiera/skriva ut>: <På>, <Av>
<Skicka>: <På>, <Av>
<Mottagning>: <På>, <Av>
<Lagra>: <På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om du ändrar <Visningsinställningar för inloggningsskärm>, kan det här alternativet ställas in på <På>. Mer information finns i Ange när inloggningsskärmen ska visas.

<Visa jobblogg>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill visa jobbloggar på skärmbilden <Statusmonitor>. Du kan också välja om du vill tillåta enhetshanteringsprogram att hämta jobbloggar från maskinen. Grundläggande skärmbilder på pekskärmen
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Visa jobblogg>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När <Av> är valt:
<Hämta jobblogg med hanteringsprogramvara>: <Tillåt>, <Tillåt inte>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Spara granskningslogg>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill börja loggregistrering. Starta loggregistrering
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Spara granskningslogg>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Om denna inställning är satt till <På> kan inte inställningen <Justera tid> användas.
För mer information om de olika loggarna, se Systemspecifikationer.

<Hämta nätverksautentiseringslogg>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill börja loggregistrering för autentisering som utförs när maskinen används via nätverket, t.ex. vid utskrift från en dator eller åtkomst till Avancerat utrymme.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Hämta nätverksautentiseringslogg>
<>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Spara tangentanvändningslogg>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill spara en logg för de knappåtgärder som utförs av användare. Genom att analysera de lagrade loggarna kan du undersöka hur maskinen har använts.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Spara tangentanvändningslogg>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
När loggen skrivs ut kommer PIN-koder, lösenord och information som döljs inställningarna för <Begränsa åtkomst till andra användarjobb> etc. att skrivas ut som maskerade tecken. Därmed kan inte konfidentiell information läcka ut externt.
För information om hur du tolkar och matar ut sparade loggar bör du kontakta din återförsäljare eller servicerepresentant.

<Begränsa åtkomst för Service>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan ställa in maskinen för att begränsa ändringar i användarinformation eller säkerhetsrelaterade inställningar när maskinen kontrolleras eller repareras av din återförsäljare eller servicerepresentant.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa åtkomst för Service>
<På>, <Av (autent. krävs)>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Även om den här inställningen inte är satt till <På>, kan du kontrollera granskningsloggen för tidigare operationer om serviceteknikern har ändrats användarinformation eller säkerhetsrelaterade inställningar.

<Synkronisera egna inställningar (klient)>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan synkronisera personliga data från flera Canon flerfunktionsskrivare på samma nätverk. Du måste också aktivera denna inställning på servermaskinen om du vill använda den som klientmaskin. Inställningar för synkroniseringsstart
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Synkronisera egna inställningar (klient)>
Före synkronisering: <Aktivera>, <Paus>
Efter synkronisering: <Avaktivera>, <Fortsätt>
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
-

<Synkronisera egna inställningar (server)>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Du kan synkronisera personliga data från flera Canon flerfunktionsskrivare på samma nätverk. Dock måste du också aktivera denna inställning på en maskin för att den ska fungera som synkroniseringsserver för flerfunktionsskrivarna. Inställningar för synkroniseringsstart
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Synkronisera egna inställningar (server)>
Före synkronisering: <Aktivera>
Efter synkronisering: <Avaktivera>
Nej
Nej
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Hantera Personliga inställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange inställningarna (personliga inställningar) för varje användare.

<Använd NFC-kortemulering>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange om du vill använda NFC-funktioner för att ansluta till mobila enheter.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd NFC-kortemulering>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillåt ej initiering av administratörslösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Ange om användning av <Initiera admin.- lösenord> ska begränsas.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tillåt ej initiering av administratörslösenord>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
För information om hur du använder <Initiera admin.- lösenord>, se Logga in som administratör.

<Begränsa åtgärder i specialläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Hanteringsinställningar>  <Enhetshantering>
Välj om du vill begränsa användningen av specialläget, som tillhandahålls för underhåll av servicetekniker.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa åtgärder i specialläge>
<På>, <Av>
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
-
7YAY-0R1