Custom Settings

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Copies>
1 till 9999
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<2-Sided Printing>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Paper Feed>
<Default Paper Feed Source>
<Auto>, <Universalfack>, <Drawer 1> till <Drawer n>*1
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Size>
<A4>, <A5>, <B5>, <A6>, <16K>, <Letter>, <Legal>, <Statement>, <Executive>, <Env. No. 10>, <Envelope ISO-C5>, <Envelope DL>, <Envelope Monarch>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Default Paper Type>
<Tunt>, <Normalt 1>, <Normalt 2>, <Normalt 3>, <Tjockt 1>, <Tjockt 2>, <Tjockt 3>, <Tjockt 4>, <Tjockt 5>, <Färg>, <Återvunnet 1>, <Återvunnet 2>, <Overheadfilm>, <Etiketter>, <Arkivpapp. 1>, <Arkivpapp. 2>, <Brevpapper 1>, <Brevpapper 2>, <Brevpapper 3>, <Brevpapper 4>, <Brevpapper 5>, <Brevpapper 6>, <Brevpapper 7>, <Kuvert>
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Paper Size Override>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Paper Output>
<Finishing>
<Efterbehandling>: <Av>, <Sortera>, <Grupp>, <Offset+Collate>*2*3, <Offset+Group>*2, <Staple+Collate>*2*4, <Staple+Group>*2*4
<Offset Copies>: 1 till 9999
<Binding Position>: <Corner (Upper-L)>, <Corner (Upper-R)>, <Corner (Lower-R)>, <Corner (Lower-L)>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print Quality>
<Density>*2
<Cyan>: -8 till +8; 0
<Magenta>: -8 till +8; 0
<Yellow>: -8 till +8; 0
<Black>: -8 till +8; 0
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Density (Fine Adjust)>*2
<Cyan>:
<High>: -8 till +8; 0
<Medium>: -8 till +8; 0
<Low>: -8 till +8; 0
<Magenta>:
<High>: -8 till +8; 0
<Medium>: -8 till +8; 0
<Low>: -8 till +8; 0
<Yellow>:
<High>: -8 till +8; 0
<Medium>: -8 till +8; 0
<Low>: -8 till +8; 0
<Black>:
<High>: -8 till +8; 0
<Medium>: -8 till +8; 0
<Low>: -8 till +8; 0
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Toner Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Toning>
<Standard>, <High 1>, <High 2>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Resolution>
<1200 dpi>, <600 dpi>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Sharpness (Photo)>
-1 till +3; 0
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Special Smoothing Mode>
<Läge 1>, <Läge 2>, <Läge 3>, <Mode 4>, <Mode 5>, <Mode 6>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Toner Volume Correction>
<Normal>, <Grad. Priority>, <Text Priority>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Line Control>
<Res. Priority>, <Grad. Priority>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Width Adjustment>
<Width Adjustment>: <On>, <Off>
<Target for Width Adjust.>*2: <Text>, <Linje>, <Text and Line>, <Alla>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Advanced Smoothing>
<Advanced Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Text>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Gradation Smoothing>
<Gradation Smoothing>: <Off>, <Level 1>, <Level 2>
<Apply to Graphics>: <On>, <Off>
<Apply to Images>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enhance Text for B&W Print>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Layout>
<Binding Location>
<Long Edge>, <Short Edge>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Gutter>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Front)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Front)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Offset Short Edge (Back)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Offset Long Edge (Back)>
-50,0 mm till +50,0 mm; 0,0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Auto Error Skip>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Timeout>
<Timeout>: <On>, <Off>
<Timeout>: 5 sekunder till 300 sekunder; 15 sekunder
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Copy Set Numbering>
<Copy Set Numbering>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>*2
<5 Locations>, <Top Left>, <Bottom Left>, <Top Right>, <Bottom Right>, <Full Surface>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Starting Number>*2
1 till 9999; 1
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Number Size>*2
<Small(12 point)>, <Medium(24 point)>, <Large(36 point)>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Density>*2
1 till 5; 3
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Color>*2
<Yellow>, <Magenta>, <Cyan>, <Black>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Number Position Vertical>*2
<Number Position Horizontal>*2
-8 mm till +8 mm; 0 mm
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Personality>*2
<Auto>, <PS>, <PCL>, <Imaging>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Mode Priority>*2
<None>, <PS>, <PCL>, <PDF>, <XPS>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Auto Select>*2
<PS>: <On>, <Off>
<PCL>: <On>, <Off>
<XPS>: <On>, <Off>
<Imaging>: <On>, <Off>
<PDF>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Color Mode>
<Auto (Color/B&W)>, <Black & White>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Compressed Image Output>
<Output>, <Display Error>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Initialize>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
*1 Observera att antalet lådor som visas varierar beroende på modell och installerade alternativ.
*2 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
*3 Kopior: 1 till 9999
*4 Häftposition (Staple+Collate, Staple+Group):
Corner (Upper-L), Corner (Upper-R), Corner (Lower-R), Corner (Lower-L).
7YAY-0K9