<Skrivare>

Ange inställningarna för utskriftsfunktionerna.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Utmatningsrapport>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan skriva ut rapporter för maskininställningarna.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Utmatningsrapport>
-
-
-
-
-
-

<Skrivarinställningar>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Ange utskriftsinställningarna.
Mer information finns i Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare)).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.

<Begränsa skrivarjobb>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Om denna inställning är satt till <På> kan du begränsa jobb från skrivardrivrutinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Begränsa skrivarjobb>
<På>, <Av>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
När <På> är valt:
<Välj jobb att tillåta>: <Reserverade jobb>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings

<PDL-val (Plug and play)>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Välj standardspråk för sidbeskrivning (PDL).
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<PDL-val (Plug and play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Fax>*1, <PCL6 (V4)>*1
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.

<Prioritera skrivardrivrutin före jobb med universalfack>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan prioritera skrivardrivrutinsinställningarna före pappersinställningarna i maskinen när du skriver ut ett job med universalfacket som papperskälla.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Prioritera skrivardrivrutin före jobb med universalfack>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
När följande villkor är uppfyllda kan du trycka på <Byt tillf. papper i univ.fack> på skärmen för val av papper för <Kopia> och <Åtkomst lagrade filer> för att ändra pappersstorlek/typ som ska fyllas på från universalfacket:
Om papperet är påfyllt i universalfacket
Om inställningen är <På>
Om <Standardalternativ för universalfack> är inställd på <Använd förinställning>
Om det pappersformat som har angetts i skrivardrivrutinen skiljer sig från det pappersformat som angetts i universalfacket, visas ett felmeddelande.

<Inställningar för PS-lösenord>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange det lösenord som begränsar användningen av det kontrollkommando som förberetts av PS-skrivaren.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för PS-lösenord>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> är ett lösenord som tillåter ändringar i systemparametern, och <StartJob Password> är ett lösenord som tillåter att startjob/exitserver-operatorerna kan utföras. Mer information finns i PostScript-språksspecifikationerna.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skrivare>
Du kan ange papperstypen som ska användas för kommandot PCL5 PaperSource.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Pappersmatn.läge när PCL-emulering används>
<Läge 0>, <Läge 1>, <Läge 2>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Utförlig information om varje inställning finns i avsnittet Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Ställa in maskinen (PS/PCL/UFR II-skrivare)).
7YAY-0K7