Imaging

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Image Orientation>
<Auto>, <Vertical>, <Horizontal>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Zoom Mode>
<Off>, <Auto>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print Position>
<Auto>, <Center>, <Top Left>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Show Warnings>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge Print Area>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Photo Correct.(Color Only)>
<Photo Optimizer PRO>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction>
<Red-Eye Correction>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Red-Eye Correction Level>: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Face Brightener>
<Face Brightener>: <On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Face Brightener Level>: <Weak>, <Standard>, <Strong>
<Halftones>
<Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7YAY-0KF