PS

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Job Timeout>
0 till 3600 sekunder, 0 sekunder
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Print PS Errors>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Line Refinement>
<On>, <On (Slim)>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Text>
<>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Pure Black Graphics>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Black Overprint>*1
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<RGB Source Profile>
<sRGB>, <Gamma 1.5>, <Gamma 1.8>, <Gamma 2.4>, <None>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<CMYK Simulation Profile>
<JapanColor(Canon>, <US Web Ctd(Canon>, <Euro Standard>, <None>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Use Grayscale Profile>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Output Profile>
<Text>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Graphics>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
<Image>: <Normal>, <Photo>, <TR Normal>, <TR Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
-
<Matching Method>
<Perceptual>, <Saturation>, <Colorimetric>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <På>, <Av>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Graphics>: <Resolution>, <Gradation>
<Image>: <Resolution>, <Gradation>
<Brightness>*1
85 % till 115 %; 100%
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Composite Overprint>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Grayscale Conversion>*1
<sRGB>, <NTSC>, <Uniform RGB>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Anger alternativ som visas bara när lämpligt tillbehör är tillgängligt för användning eller lämplig inställning har angetts.
7YAY-0KE