UFR II

Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Halftones>
<Err Diffusion(600dpi Only)>: <På>, <Av>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>
<Grafik>: <Upplösning>, <Toning>
<Bild>: <Upplösning>, <Toning>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafik>: <>, <Av>
<Bild>: <>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
7YAY-0KA