<S.-inställningar för fjärrfax>

Ange inställningarna på klientmaskinen för fjärrfaxfunktionen.
Mer information om alternativen ("A", "B", "C" och "Nej") i kolumnen "Importera alla-funktion" finns i Importera alla-funktion.

<Serveradress för fjärrfax>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <S.-inställningar för fjärrfax>
Ange IP-adressen eller värdnamnet för fjärrfaxservermaskinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Serveradress för fjärrfax>
Ange IP-adressen eller värdnamnet
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tidsgräns för S.>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <S.-inställningar för fjärrfax>
Om fjärrfaxservern inte svarar inom den tid du angett för sändningsgräns avbryts fjärrfaxjobbet.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Tidsgräns för S.>
1 till 24 till 99 timmar (i steg om en timme)
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Antal sändningsrader>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <S.-inställningar för fjärrfax>
Du kan ange det antal linjer som kan väljas vid sändning av fjärrfax. Ange samma antal linjer som det finns telefonlinjer anslutna till fjärrfaxservermaskinen.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Antal sändningsrader>
Linje 1 till 4
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Välj prioriterad linje>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <S.-inställningar för fjärrfax>
Du kan ange vilken linje som ska användas vid sändning av fjärrfax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Välj prioriterad linje>
<Auto>, <Linje 1> till <Line n>*1, <Prioriterad S.>, <Förhindra S.>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Visas enligt det antal rader som angetts i <Antal sändningsrader>.

<Använd IP-fax>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <S.-inställningar för fjärrfax>
Du kan välja om du vill använda IP-fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Använd IP-fax>
<På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Inställningar för IP-faxkommunikationsläge>

 (Inställningar/Registrering)  <Funktionsinställningar>  <Skicka>  <Faxinställningar> <S.-inställningar för fjärrfax>
Du kan ange kommunikationsläge för att skicka IP-fax.
Objekt
Inställningsbeskrivning
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan anges i Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
Leverans av enhetsinformation tillgänglig
Importera alla-funktion
Namn på objekt vid export med Remote UI (Fjärranvändargränssnittet)
<Inställningar för IP-faxkommunikationsläge>
<Använd Intranet>: <På>, <Av>
<Använd VoIP-gateway>: <På>, <Av>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
7YAY-0KY