Ställa in IPv4-adressen för sublinjen

Ange IPv4-adressen för underlinjen.
Endast IPv4-adresser kan användas med sublinjen.

Ställa in en IP-adress

1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar underlinje>.
3
Tryck på <IP-adressinställningar> och ange IP-adressen för underlinjen.
Du kan också ange både automatisk tilldelning och manuell inställning. Om du ställer in båda och ställer in <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> på <Av>, används den manuellt angivna IP-adressen när automatisk IP-adresshämtning inte fungerar.
Automatisk tilldelning av IP-adress med DHCP
Tryck på <DHCP>. Välj det här alternativet enligt nätverksmiljön för det trådlösa nätverket.
Om <DHCP> har valts sker kommunikation som kontrollerar om nätverkstjänsterna fungerar, oavsett om miljön kan använda DHCP. Du rekommenderas att avmarkera det här alternativet om du inte använder DHCP.
Ange en IP-adress manuellt
1
Bekräfta att <DHCP> har avmarkerats.
Om det är markerat trycker du på knappen för att avmarkera det.
2
Ange IP-adressen, delnätsmasken och gatewayadressen.
Tryck på respektive knapp och ange önskad inställning.
När du ansluter till ett annat nätverk via en router ska du ange gatewayadressen och konfigurera <Inställningar statisk cirkulering>. Ställa in statisk routning
4
Tryck på <OK>.
5
Tryck på  (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
7YAY-03H