Göra Ethernet-inställningar

Ethernet är en standard för kommunikation inom ett LAN-nätverk. Normalt kan kommunikationssystemet (halv duplex/full duplex) och Ethernet-typ (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ställas in automatiskt. Du kan ange dem separat genom att ändra inställningen till manuell kontroll.
<Inställningar för Ethernet-drivrutin> existerar för såväl huvudlinjen som underlinjen. Registrera de inställningar som behövs.
1
Tryck på  (Inställningar/Registrering).
2
Tryck på <Preferenser>  <Nätverk>  <Inställningar för Ethernet-drivrutin>.
När du vill ange Ethernet-inställningar för underlinjen, tryck på <Preferenser>  <Nätverk> <Inställningar underlinje> <Inställningar för Ethernet-drivrutin>.
3
Gör inställningar för Ethernet.
Som generell regel, tryck på <På> i <Identifiera automatiskt>. Kommunikationssystem och Ethernet-typ känns av och ställs in automatiskt.
Göra Ethernet-inställningar manuellt
1
Tryck på <Av> i <Identifiera automatiskt>.
2
Välj kommunikationssystem.
 <Halvduplex>
Utför funktionerna för Skicka/ta emot omväxlande. Välj det här alternativet när den anslutna routern har ställts in på halv duplex-kommunikation.
 <Full duplex>
Utför funktionerna för Skicka/ta emot samtidigt. Välj detta som en generell regel.
3
Ange Ethernet-typ.
Välj <10BASE-T>, <100BASE-TX> eller <1000BASE-T> i <Ethernet-typ>.
4
Tryck på <OK>.
5
Tryck på (Inställningar/Registrering)  <Ja>.
7YAY-03K