Ställa in väntetid vid anslutning till ett nätverk

Om du vill implementera nätverksredundans genom att ansluta till flera växlingsnav, krävs en mekanism för att undvika att paket loopar. En effektiv metod är att fastställa roller för portarna. Men kommunikationen kanske inte överförs korrekt efter ändringar som t.ex. att lägga till en ny enhet till nätverket. För att ansluta maskinen till ett sådant nätverk anger du väntetiden, dvs. tiden tills att kommunikationen startar.
 (Inställningar/Registrering) <Preferenser> <Nätverk> <Väntetid för Anslutning vid start> Ange väntetiden  <OK>  (Inställningar/Registrering)  <Ja>
7YAY-03L