Problem med att scanna

Kan inte skicka dokument till en server med funktionen Scanna och skicka.

Stämmer serverinställningarna som till exempel lösenordet?

Om lösenordet etc. för servern (datorn) har ändrats, se till att ändra inställningarna i adressboken eller snabbvalsknapparna.
Redigera registrerade mottagare i adressboken
Redigera registrerade mottagare i snabbvalsknappar

Kan inte skicka scannade dokument via e-post.

Stämmer mottagarinformationen?

Ändra inställningarna i adressboken eller snabbvalsknapparna.
Redigera registrerade mottagare i adressboken
Redigera registrerade mottagare i snabbvalsknappar

Stämmer inställningarna för SMTP- eller DNS-servern?

Om ingen e-post kan skickas, se till att SMTP- och DNS-servern stämmer. Om portnumret för SMTP-sändning eller mottagning med POP inte är standardinställning, ange korrekt portnummer i <Ange portnr för SMTP-sändning/POP-mottagning>.
Ställa in e-post/I-fax-kommunikation
Göra DNS-inställningar

Svarta ränder uppstår på scannade dokument.

Är dokumentmatarens scanningsyta smutsig?

Rengör dokumentmatarens scanningsyta.
Rengöra dokumentmataren

Färggenomträngning uppstår på scannade dokument.

Är bakgrundstätheten rätt inställd?

Ställ in bakgrundens täthet till <Auto>.
Justera tätheten
7YAY-0S9