Toevoeging van nieuwe functies aan de Visual Message-functie

De volgende functies zijn toegevoegd aan de Visual Message-functie.

Schermen met foutmeldingen verbergen

Tot nu toe werden foutmeldingsschermen weergegeven als de inhoud om een of andere reden niet werd weergegeven. U kunt echter aangeven dat foutmeldingsschermen niet moeten worden weergegeven.
1
Start de Remote UI (UI op afstand).
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina.
3
Klik op [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Display Settings].
4
Selecteer in [Content to Display When an Error Occurs] [Do not display an error message or Visual Message content].
5
Klik op [OK].

Uitzonderingsadressen instellen waar een proxyserver niet wordt gebruikt

Geef de proxy-instellingen op in de Visual Message-functie zodat deze overeenkomen met de instellingen in <Proxy instellingen>. Als er een proxy is ingesteld, kan het zijn dat de opgegeven inhoud niet verschijnt. In dit geval kunt u een uitzonderingsadres instellen zodat de proxyserver niet wordt gebruikt.
1
Start de Remote UI (UI op afstand).
2
Klik op [Settings/Registration] op de portaalpagina.
3
Klik op [License/Other]  [Visual Message Settings]  [Proxy Settings].
4
Voer de adressen in waarvoor een proxyserver niet zal worden gebruikt in [Address Without Using Proxy].
U kunt meerdere adressen opgeven, gescheiden door een komma (,).
U kunt maximaal 255 tekens aangeven (alleen ASCII-code).
5
Klik op [OK].
7KR0-005