Ändringar på <Hem>-skärmen

Tillägg av <4 medelsmå knappar per sida> i <Meny> <Layoutinställningar för hemskärm>

Fler alternativ har lagts till för antal och storlek på knapparna som visas per skärm.
När du använder den här inställningen visas inte längre <Kommentar> när du registrerar personliga/delade knappar.

Tillägg av knappar med genvägar visas för funktioner

Genvägsknapparna som visas på varje funktionsskärm visas också på <Hem>-skärmen. Du kan registrera ofta använda funktioner för att snabbt få åtkomst till funktioner som du ofta använder utan att behöva bläddra på skärmen.
Beroende på modell och när tillbehöret Stående manöverpanel är installerad visas inte genvägsknappar när tidslinjen visas på <Hem>-skärmen.
7KR4-006