Comprovació dels resultats de còpia

Abans de fer una gran quantitat de còpies, podeu comprovar el resultat de la còpia imprimint una mostra. També podeu comprovar les imatges llegides si copieu pàgina per pàgina quan llegiu originals. La confirmació prèvia dels resultats de còpia permet eliminar errors d'impressió.
<Mostra de còpia> només es mostra si establiu alhora que es facin diverses còpies i una de les opcions següents.
Classificar (per jocs)
Desplaçar
Girar 90 graus
Grapar + Classificar
Quadern
Portada
Inserir fulls
Separadors transparènc.

Comprovació del resultat de la còpia fent una còpia (Mostra de còpia)

Si heu especificat que voleu fer múltiples còpies, primer podeu fer una còpia de tot l'original per comprovar el resultat i, a continuació, començar a fer la resta de còpies. També podeu copiar només pàgines concretes de l'original.
1
Col·loqueu els originals a l'alimentador. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
Introduïu el nombre de còpies i especifiqueu les opcions de còpia segons la finalitat i l'objectiu. Funcions de còpia bàsiques
4
Premeu <Mostra de còpia> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
5
Seleccioneu les pàgines per a la mostra de còpia i premeu <Bé>.
Si voleu copiar totes les pàgines seleccioneu <Totes les pàgines>.
Per copiar pàgines concretes, seleccioneu <Pàgines especificades>. Introduïu les pàgines prement <Pàgina inicial> o <Pàgina final>.
Si seleccioneu <Totes les pàgines>
Si seleccioneu <Totes les pàgines>, l'equip comptabilitza el joc de mostra com una còpia.
Si seleccioneu <Pàgines especificades>
Les opcions com Acabat i Quadern no es duen a terme.
Especifiqueu les pàgines segons els números de pàgina de les impressions. Per exemple, si el nombre de pàgines del document és 10 i copieu amb l'opció 2 en 1 (Còpia de diversos originals en un full (N en 1)), el nombre de pàgines acabades serà 5. Si voleu copiar des de la pàgina 7 a la pàgina 10 de l'original, especifiqueu la quarta pàgina a <Pàgina inicial> i la cinquena pàgina a <Pàgina final>.
6
Premeu  (Iniciar) per llegir els originals i premeu <Iniciar còpia>.
S'imprimeix la mostra de còpia. Comproveu el resultat.
Si no hi ha cap problema amb el resultat de còpia
Premeu <Iniciar impressió> per imprimir el nombre de còpies que hàgiu especificat. Si heu seleccionat <Totes les pàgines> al pas 5, s'imprimeix el nombre de còpies menys u. Si heu seleccionat <Pàgines especificades> al pas 5, s'imprimeix el nombre total de còpies.
Si voleu canviar les opcions
Premeu <Canviar opcions> per modificar les opcions. Després de canviar les opcions, apareixerà <Mostra de còpia>. Torneu a copiar una mostra.

Comprovació de les imatges llegides pàgina per pàgina (Imprimir i revisar)

Quan llegiu un original, podeu comprovar les imatges llegides si copieu pàgina per pàgina i copieu tot l'original després de llegir totes les pàgines.
1
Col·loqueu l'original al vidre. Col·locació dels originals
2
Premeu <Còpia>. La pantalla <Inici>
3
En cas que sigui necessari, especifiqueu les opcions de còpia. Funcions de còpia bàsiques
4
Premeu <Opcions> a la pantalla de funcions bàsiques de còpia. Pantalla de funcions bàsiques de còpia
5
Premeu <Imprimir i revisar>  <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar).
S'imprimeix la impressió de comprovació. Comproveu el resultat.
Si no hi ha cap problema amb el resultat de còpia
Per llegir l'original següent, col·loqueu l'original i premeu  (Iniciar). Després de llegir totes les pàgines, premeu <Iniciar còpia> per començar a copiar.
Si voleu tornar a llegir l'original
Per eliminar el document llegit i tornar-lo a llegir, seleccioneu la casella <Tor. a llegir> i premeu  (Iniciar).
Si voleu canviar les opcions
Premeu <Canviar opcions> i modifiqueu la configuració. Després de canviar les opcions, premeu  (Iniciar) per obtenir la impressió de comprovació.
Si heu especificat <Imprimir i revisar>, les impressions seran còpies d'una cara. Si voleu fer còpies a doble cara, premeu <Iniciar còpia>.
8296-073