Enviament de documents llegits per separat junts (Formar treball)

Encara que tingueu massa originals per col·locar a l'alimentador en un sol cop, podeu llegir els originals per separat i enviar-los com un lot de documents. Els documents llegits amb l'alimentador i el vidre també es poden enviar alhora.
1
Col·loqueu el primer original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Fax>. La pantalla <Inici>
3
Especifiqueu la destinació a la pantalla de funcions bàsiques de fax. Pantalla de funcions bàsiques de fax
4
Especifiqueu les opcions de lectura que calgui. Funcions bàsiques per enviar faxos
5
Premeu <Opcions>  <Formar treball>  <Tancar>.
6
Premeu  (Iniciar) per llegir l'original.
Quan la lectura hagi finalitzat, a la pantalla apareixerà un missatge que indica que podeu llegir el següent original.
Si col·loqueu els originals a l'alimentador, traieu-los de la safata de sortida d'originals un cop finalitzi la lectura de cada lot.
7
Col·loqueu el següent original i premeu  (Iniciar).
Repetiu aquest pas fins que s'hagin llegit tots els originals.
Per canviar les opcions de lectura, premeu <Canviar opcions>.
Es poden utilitzar les funcions següents al mode <Canviar opcions>. No es pot canviar l'opció per a la resta de funcions mentre sou al mode Formar treball. Cal que especifiqueu prèviament les opcions de lectura necessàries.
<Mida lectura>
<Original de doble cara>
<Densitat>
<Tipus d'original>
Si voleu col·locar originals de mides diferents a l'alimentador, establiu <Originals de diferent mida>. Enviament d'originals de diferent mida junts (Originals de diferent mida)
Si llegiu i envieu originals a una cara i a doble cara alhora i el primer document llegit és a doble cara, establiu <Original de doble cara>. Si llegiu un original a una cara, desactiveu l'opció <Original de doble cara> a <Canviar opcions>.
8
Premeu <Iniciar enviament>.
Tots els documents llegits es combinen en un de sol i s'envien a la destinació indicada.
8296-08X