Opcions de gestió de tipus de paper

Podeu desar i editar informació detallada de tipus de paper utilitzats amb més freqüència com el <Tipus personalitzat>.
Per desar un nou tipus de paper, en primer lloc dupliqueu el tipus de paper amb característiques similars per copiar tots els paràmetres interns opcionals. Aquest procediment copia les opcions adequades al tipus de paper nou des del paper personalitzat desat fàcilment.
També podeu millorar la qualitat d'impressió i reduir els problemes d'alimentació de paper editant el paper personalitzat, en funció de les característiques.
Cal iniciar sessió com a administrador per desar tipus de paper personalitzats o per canviar les opcions dels tipus de paper personalitzats desats. Inici de sessió a l'equip
Quan deseu el tipus de paper personalitzat, no podeu especificar l'origen del paper. Per obtenir més informació sobre com desar l'origen del paper, vegeu Especificació de la mida i el tipus de paper del calaix de paper.
Podeu importar o exportar la informació de tipus de paper personalitzat desada i compartir-la amb altres equips Canon. Importació/exportació de les opcions individualment

Tipus de paper d'ús freqüent

1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències> <Opcions de paper>  <Opcions de gestió de tipus de paper>.
3
Especifiqueu les opcions.

Llista desplegable de tipus de paper
Us permet seleccionar el tipus de paper que es mostrarà.
<Ordenar llista per>
Us permet canviar l'ordre de visualització de la llista.
<Detalls/Editar>
Mostra els detalls del tipus de paper seleccionat a la pantalla <Detalls/Editar>. Si seleccioneu un tipus de paper personalitzat, el podeu editar.
<Duplicar>
Duplica el tipus de paper seleccionat com a tipus de paper personalitzat.
<Eliminar>
Elimina el tipus de paper personalitzat seleccionat.
<Canviar>
Apareix a la pantalla <Detalls/Editar> per al tipus de paper personalitzat i us permet canviar les opcions de l'element seleccionat.
Només podeu editar i eliminar els tipus de paper personalitzats.
4
Premeu <Acceptar>.

Elements que es poden especificar

Es poden establir els elements següents.

Nom

Podeu canviar el nom del tipus de paper personalitzat.
Quan deseu la configuració del tipus de paper personalitzat, assegureu-vos que en canvieu el nom. No es poden canviar les opcions dels tipus de paper predeterminats que s'han desat a l'equip.

Gramatge

Podeu canviar el gramatge del tipus de paper personalitzat.
Si introduïu un gramatge diferent del que té el paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Acabat

Podeu canviar l'opció d'acabat del tipus personalitzat que teniu desat.
Si seleccioneu un tipus d'acabat diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Tipus

Podeu canviar l'opció de tipus del tipus personalitzat que teniu desat.
Si seleccioneu un tipus de paper diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Color

Podeu canviar el color del tipus de paper personalitzat.
Si seleccioneu un color diferent del paper carregat, és possible que es produeixin encallaments de paper i que afecti negativament la qualitat de la imatge.

Usar com a paper preimprès

Podeu establir aquest mode en <On> per utilitzar paper preimprès; és a dir, paper amb logotips impresos prèviament, com ara una capçalera.
El tipus de paper personalitzat amb el valor <On> establert per a <Usar com a paper preimprès> no se selecciona automàticament en els casos següents.
Quan el tipus de paper per imprimir s'estableix en <Auto>
Si s'estableix <Activar/Desactivar selecció auto de calaix> en <On> i <Considerar tipus de paper> en <Off>, quan es copia
En els mètodes de càrrega de paper si s'estableix <Usar com a paper preimprès> en <On>:
Calaix de paper de la unitat principal: cara amb el logotip cap avall
Origen de paper que no sigui un calaix de paper de la unitat principal: cara amb el logotip cap amunt

2a cara full a doble cara (només Sèrie C5800)

Podeu establir si el revers del tipus de paper personalitzat s'ha imprès prèviament o no. Si el revers del paper no s'ha imprès prèviament, seleccioneu <Off>.

Ajustar posició d'imatge

Per ajustar la posició de la imatge impresa si està desalineada o distorsionada, confirmeu les pàgines de prova i especifiqueu els valors de les opcions. Ajust de la posició de la imatge

Ajustar correcció desplaçam.

Si voleu canviar la correcció de desplaçament per a cada pàgina d'un quadern, ajusteu l'amplada de correcció de desplaçament per al tipus de paper personalitzat desat.
Per obtenir informació sobre la correcció de desplaçament, vegeu Creació de quaderns (Còpia en quadern).
El valor que seleccioneu en aquesta opció serà l'amplada de correcció predeterminada quan s'utilitzi el tipus de paper seleccionat per a grapat de quaderns amb "Ajustar correcció de desplaçament" automàtica.

Ajustar brillantor

Aquest model permet ajustar la brillantor i el negre fi posició del tipus de paper personalitzat. Podeu canviar la brillantor d'una imatge impresa quan utilitzeu paper normal o estucat ajustant la temperatura de la unitat de fixació. Premeu <+> per augmentar la brillantor i premeu <-> per reduir-la.
Segons el paper, si s'augmenta el valor en aquest mode, es pot produir un encallament de paper. Si el valor es redueix, la qualitat de la imatge por veure's afectada negativament o pot ser que el tòner no s'apliqui correctament a la imatge.
Assegureu-vos de canviar el valor en increments petits, ja que si canvieu el valor abruptament es poden produir alguns problemes.

Ajustar tensió transfer. secundària

Podeu ajustar la tensió de transferència secundària (la tensió que transfereix el tòner al paper) quan la imatge quedi borrosa. Ajust de la tensió de transferència secundària

Mode reducció quantitat tòner (només Sèrie C5800)

Ajusteu la quantitat total de tòner utilitzat per a cada tipus de paper.
Si activeu aquest mode <On>, podeu reduir la quantitat total de tòner utilitzat conservant alhora els valor de CMYK especificats a les opcions de Balanç de color. Com a resultat, podeu evitar que la qualitat de la imatge es vegi negativament afectada i reduir la freqüència d'encallaments de paper i problemes d'alimentació de paper.
Segons el tipus de paper, si es redueix la quantitat total de tòner utilitzat, la densitat, el color i la brillantor poden canviar.
8296-0KE