Recuperació d'opcions utilitzades anteriorment per enviar/desar (Opcions prèvies)

Podeu recuperar destinacions especificades anteriorment. Les opcions de lectura, com per exemple la densitat, també es recuperen.
1
Col·loqueu l'original. Col·locació dels originals
2
Premeu <Llegir i enviar>. La pantalla <Inici>
3
Premeu <Opcions prèvies> a la pantalla de funcions bàsiques de lectura. Pantalla de funcions bàsiques de lectura
4
Seleccioneu el registre i premeu <Bé>.
La destinació i les opcions de lectura associades s'especifiquen segons el registre seleccionat.
Si feu servir la gestió d'autenticació personal, l'equip recupera les opcions especificades anteriorment per l'usuari que hagi iniciat sessió a l'equip.
Podeu canviar les opcions recuperades abans d'enviar/desar.
5
Premeu  (Iniciar).
Els originals es llegeixen i comença l'enviament/desament.
Si establiu <Gestionar números d'accés llibretes adreces> en <On>, no és possible recuperar opcions d'ús recent.
Si activeu qualsevol tipus d'adreça a <On> a <Limitar nova destinació>, s'eliminen les opcions prèvies emmagatzemades.
Si s'estableix <Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació> en <On>, la contrasenya següent no es desarà a <Opcions prèvies>.
Contrasenya introduïda després d'especificar la destinació a <Nova destinació> i prémer <Fitxer>
8296-0C6