<Opcions de contrasenya>

Especifiqueu les opcions per millorar la seguretat efectiva de la contrasenya.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Seleccioneu si voleu prohibir l'emmagatzematge en memòria cau d'una contrasenya introduïda en iniciar sessió.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Les contrasenyes no es desen a la cronologia dels usuaris no autenticats o convidats, independentment d'aquesta opció.

<Mostrar avís si s'usa la contrasenya predeterminada>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Seleccioneu si voleu visualitzar la pantalla per canviar la contrasenya quan l'administrador iniciï sessió a l'equip fent servir el nom d'usuari i la contrasenya predeterminats.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar avís si s'usa la contrasenya predeterminada>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Si la contrasenya ha caducat, apareix la pantalla per canviar la contrasenya, independentment de la configuració d'aquesta opció.

<Permetre ús de contrasenya predet. per accés remot>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Seleccioneu si voleu permetre l'ús de la contrasenya predeterminada quan s'iniciï sessió des de Remote UI (IU remota).
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre ús de contrasenya predet. per accés remot>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions de longitud mínima>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu configurar el nombre mínim de caràcters necessaris per desar una contrasenya per tal d'evitar la simplificació de les contrasenyes. Si establiu la longitud d'una contrasenya, els usuaris no es poden registrar sense contrasenya.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de longitud mínima>
<On> (d'1 a 32 caràcters), <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.

<Opcions de període de validesa>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu establir un període de caducitat de la contrasenya per forçar als usuaris a canviar periòdicament la seva contrasenya, amb la finalitat d'evitar la simplificació de les contrasenyes.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de període de validesa>
<On> (d'1 a 180 dies), <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.

<Prohibir l'ús de 3 o més caract. idèntics consecutius>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè no s'utilitzi el mateix caràcter tres o més vegades seguides.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Prohibir l'ús de 3 o més caract. idèntics consecutius>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.

<Useu almenys 1 caràcter en majúscules>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un caràcter en majúscula.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Useu almenys 1 caràcter en majúscules>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.

<Useu almenys 1 caràcter en minúscules>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un caràcter en minúscula.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Useu almenys 1 caràcter en minúscules>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.

<Useu almenys 1 dígit>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un nombre.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Useu almenys 1 dígit>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.

<Useu almenys 1 símbol>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Opcions seguretat>  <Opcions d'autenticació/contrasenya>  <Opcions de contrasenya>
Podeu restringir les contrasenyes perquè només es desin les que incloguin almenys un símbol.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Useu almenys 1 símbol>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Aquesta opció és vàlida per a la gestió d'autenticació personal, no de l'ID de departament ni del PIN.
Les opcions de restricció de contrasenya són vàlides per a les contrasenyes que es desen o editen després d'establir les restriccions. Si una contrasenya desada prèviament supera les restriccions indicades en aquestes opcions, es mostra una pantalla en què es demana canviar la contrasenya quan es duu a terme l'autenticació d'usuari.
8296-0UE