<Opcions de TX amb fax remot>

Especifiqueu les opcions de l'equip client per a la funció de fax remot.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Adreça de servidor de fax remot>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Especifiqueu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió d'un equip servidor de fax remot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Adreça de servidor de fax remot>
Introduïu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Temps per a TX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Si l'equip servidor de fax remot no respon durant el temps establert a Temps per a TX, el treball de fax remot queda cancel·lat.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps per a TX>
D'1 a 24 a 99 hores (en increments d'una hora)
C
Settings/Registration Basic Information

<Nombre de línies de TX>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Podeu definir el nombre de línies que es poden seleccionar per enviar faxos remots. Establiu el nombre de línies al mateix nombre de línies de telèfon connectades a l'equip servidor remot de fax.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Nombre de línies de TX>
Línia d'1 a 4
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Seleccionar prioritat de línies>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Podeu especificar la línia que s'utilitzarà en enviar un fax remot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Seleccionar prioritat de línies>
<Auto>, <Línia 1> a <Line n>*1, <Prioritat TX>, <Prohibir TX>
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Mostra en funció del nombre de línies establert en <Nombre de línies de TX>.

<Usar IP Fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Podeu seleccionar si voleu fer servir faxos IP.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IP Fax>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Opcions mode comunicació IP Fax>

 (Configuració)  <Opcions de funcions>  <Enviar>  <Opcions de fax> <Opcions de TX amb fax remot>
Quan envieu faxos IP, podeu indicar el mode de comunicació que preferiu fer servir.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions mode comunicació IP Fax>
<Usar Intranet>: <On>, <Off>
<Usar porta enllaç VoIP>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
8296-0RY