<Gestionar opcions personals>

Especifiqueu les preferències (opcions personals) per a cada usuari.
Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.

<Permetre l'ús d'opcions personals>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Gestionar opcions personals>
Seleccioneu si voleu permetre que els usuaris que iniciïn la sessió a l'equip utilitzin la funció Personalització, és a dir, canviïn l'idioma de visualització, les opcions d'accessibilitat i la pantalla que es mostra després d'engegar o restaurar l'equip.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Permetre l'ús d'opcions personals>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information

<Acció en excedir el nombre màxim d'usuaris>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Gestionar opcions personals>
Seleccioneu com voleu que l'equip processi les opcions personals dels usuaris o grups (informació d'opcions d'usuari) quan se supera el nombre d'opcions màxim que pot desar l'equip.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Acció en excedir el nombre màxim d'usuaris>
<Eliminar opcions d'usuari més antigues>, <Descartar opcions d'usuari nou>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Per obtenir informació sobre les dades eliminades, quan s'especifiqui <Elim. opcs. usuari més ant.>, vegeu Llista dels elements personalitzables.
Per esborrar del tot dades manualment en lloc d'eliminar-les automàticament, seguiu el procediment que es descriu a Eliminació de la informació de configuració de l'usuari.
Per obtenir informació sobre el límit d'opcions personals d'usuari o de grup (informació d'opcions d'usuari) que pot desar l'equip, vegeu Especificacions del sistema.

<Usar pantalla d'inici/restauració predeterminada>

 (Configuració)  <Opcions de gestió>  <Gestió del dispositiu>  <Gestionar opcions personals>
Seleccioneu si voleu activar cada usuari per establir la pantalla que es mostra a l'inici o a la restauració.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar pantalla d'inici/restauració predeterminada>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
8296-0U4