Solució de problemes

Si es produeix un problema mentre utilitzeu l'equip, reviseu aquest capítol abans de posar-vos en contacte amb el distribuïdor o el servei tècnic.

Quin tipus de problema teniu?

Quan es produeix un encallament de paper o de grapes*

Els procediments per eliminar els encallaments de paper o de grapes* es descriuen a Introducció (sobre l'equip).
* Només equips amb funció de grapat
8296-0W5