Problemes amb la xarxa

Problemes amb les connexions

No es pot configurar la xarxa.

Comproveu que <Confirmar canvis en la connexió de xarxa> estigui establert en <On>.
<Confirmar canvis en la connexió de xarxa>

S'ha marcat una destinació incorrecta.

Si hi ha un encaminador de marcatge a la xarxa a la qual està connectat l'equip, l'equip es connecta a una destinació diferent de la destinació prevista, segons les opcions de l'equip o de l'encaminador de marcatge. Això pot provocar càrrecs a les línies dels abonats i càrrecs de trucada. Comproveu el següent.
Si l'encaminador d'accés no ha d'enviar els paquets mitjançant difusió, canvieu les opcions de l'encaminador per assegurar-vos que enviï els paquets seguint un altre mètode. Si cal permetre la difusió amb l'encaminador de marcatge, comproveu si hi ha establerta una destinació que no és necessària.
Comproveu si el nom de l'amfitrió i l'adreça IP del servidor de fitxers i del servidor de correu, etc. que s'han establert a l'equip són correctes.
Si el servidor DNS és a un servidor extern, utilitzeu l'adreça IP en lloc del nom de l'amfitrió per a la destinació, encara que us connecteu a dispositius que es troben a la mateixa xarxa que l'equip.
Si el servidor DNS és a la xarxa a la qual està connectat l'equip, comproveu si la informació dels dispositius connectats a una xarxa externa està desada al servidor DNS i és correcta.

No es pot reconèixer l'equip des d'un ordinador.

Si l'adreça IP de l'ordinador en què s'executen Remote UI (IU remota) i el programari d'utilitat no pot enviar ni rebre a <Opcions de tallafoc>, la informació de l'equip no es podrà mostrar a l'ordinador. Comproveu que les opcions siguin correctes.
Especificació d'adreces IP a les opcions del tallafocs
Quan utilitzeu un programari de Canon, com ara iW Management Console, establiu <Establir comunitat dedicada> en <On> i seleccioneu <Lect./Escript.> per a <Permís d'accés a MIB>. Establiu també l'opció <Opcions de port dedicat> en <On>.
Supervisió i control mitjançant SNMP
No es pot reconèixer l'equip quan s'utilitza el programari d'utilitat per accedir-hi amb un nom de comunitat diferent del nom de comunitat SNMP establert a l'equip. Reviseu el nom de la comunitat SNMP.
Supervisió i control mitjançant SNMP
Si apareix el missatge "An error has occurred." al navegador web i no es pot iniciar Remote UI (IU remota), és possible que hi quedin dades de memòria cau no vàlides. Esborreu la memòria cau del navegador web.
Si l'equip entra en mode repòs, és possible que els ordinadors no el puguin reconèixer. Cancel·leu el mode repòs o canvieu <Consum d'energia en mode repòs> a <Alt>.
Sortida del mode repòs
<Consum d'energia en mode repòs>

Problemes amb les connexions sense fil

La xarxa sense fil i la xarxa de fil no es poden connectar alhora.

No podeu connectar alhora la xarxa sense fil i la xarxa de fil. L'USB es pot fer servir alhora amb una xarxa sense fil o amb una xarxa de fil.

No es mostra Remote UI (IU remota).

Estan <Usar HTTP> i <IU remot> establerts en <On>?
<Usar HTTP>
Inici de Remote UI (IU remota)
Si us heu connectat a una xarxa sense fil, reinicieu Remote UI (IU remota) quan hàgiu comprovat que l'adreça IP està ben configurada.
Realització d'una prova de connexió per a una adreça IPv4
Comprovació de la connexió d'una adreça IPv6
Si us heu connectat a una xarxa de fil, reinicieu Remote UI (IU remota) quan hàgiu comprovat que l'adreça IP està ben configurada i el cable està connectat correctament.
Connexió a una xarxa de fil
Inici de Remote UI (IU remota)
Utilitzeu un servidor proxy? En cas afirmatiu, afegiu l'adreça IP de l'equip a l'opció "Exceptions" (adreces en què no s'ha de fer servir cap proxy) de les opcions del servidor proxy del navegador web.
Els ordinadors tenen restringida la comunicació al tallafoc? Si no es pot mostrar Remote UI (IU remota) perquè les opcions són incorrectes, establiu <Filtre d'adreces IPv4>, <Filtre d'adreces IPv6> o <Filtre d'adreces MAC> en <Off> des del tauler de control de l'equip.
Restricció de la comunicació mitjançant tallafocs
<Filtre d'adreces IPv4>
<Filtre d'adreces IPv6>
<Filtre d'adreces MAC>

No es pot connectar a la xarxa.

És possible que s'hagi produït un error en establir l'adreça IP. Torneu a establir l'adreça IP.
Configuració d'una adreça IP
Si us heu connectat a una xarxa sense fil, comproveu que l'equip es pugui connectar a la xarxa.
Si no us podeu connectar a una xarxa sense fil

Si no sabeu quina és l'adreça IP establerta.

Premeu el botó  (Informació de dispositiu/comptadors) o la tecla [Informació de dispositiu/comptadors] (models amb un tauler de control vertical) i introduïu l'adreça IP.
Elements mostrats a la pantalla <Inici>
Tauler de control
Si voleu saber la informació de les opcions o canviar les opcions, premeu  (Configuració) i comproveu l'adreça IP.
Configuració d'una adreça IP

No es pot canviar de la xarxa de fil a la xarxa sense fil o viceversa.

Heu canviat també la configuració de la xarxa sense fil des del tauler de control de l'equip? No podeu canviar el mètode de connexió de l'equip si no ho feu així.
Seleccioneu el Mètode de Connexió de Xarxa

Si no sabeu l'SSID ni la clau de l'encaminador LAN de xarxa sense fil a què us heu de connectar o bé l'SSID no es mostra en la pantalla.

Comproveu si l'SSID es mostra a l'encaminador de la xarxa sense fil o a la caixa.
Comprovació de l'SSID i la clau de xarxa

L'SSID de l'encaminador LAN sense fil a què us voleu connectar no es mostra a la llista de punts d'accés.

Comproveu si l'SSID de l'encaminador de la xarxa sense fil que heu anotat és correcte.
Comprovació de l'SSID i la clau de xarxa
Si l'SSID de l'encaminador de la xarxa sense fil no és visible (fa servir la funció d'ocultació*), establiu l'encaminador de la xarxa sense fil perquè mostri l'SSID.
* Aquesta funció impedeix que es detecti automàticament l'SSID d'un encaminador de xarxa sense fil.
Comproveu que l'equip estigui connectat a la xarxa.
Si no us podeu connectar a una xarxa sense fil
Si no us podeu connectar a una xarxa sense fil
Comproveu l'estat de l'ordinador.
Heu finalitzat la configuració de l'ordinador i de l'encaminador de xarxa sense fil?
Hi ha cap cable de l'encaminador de xarxa sense fil (cable d'alimentació, cable LAN, etc.) que no estigui connectat?
L'encaminador de xarxa sense fil està encès?
Si el problema persisteix:
Apagueu tots els dispositius i torneu a encendre'ls.
Espereu una mica i comproveu que us podeu connectar a la xarxa.
Assegureu-vos que l'equip està engegat.
Si l'equip està engegat, apagueu-lo i torneu a engegar-lo.
Comproveu la ubicació d'instal·lació de l'equip i l'encaminador de la xarxa sense fil.
Hi ha gaire distància entre l'equip i l'encaminador de xarxa sense fil?
Hi ha cap obstacle, com ara parets, entre l'equip i l'encaminador de xarxa sense fil?
Hi ha cap dispositiu a prop que emeti ones electromagnètiques, com ara microones o telèfons digitals sense fil?
: Menys de 50 m
Torneu a especificar les opcions següents.
Si cal introduir les opcions manualment
Si l'encaminador de la xarxa sense fil està configurat de la següent manera, feu una entrada manual (Configuració d'una connexió especificant opcions detallades):
 S'ha activat ANY rebuig*.
 S'ha establert una clau WEP (hexadecimal) generada automàticament.
 La funció invisible està activada.
* La funció de l'encaminador de la xarxa sense fil per rebutjar connexions si el dispositiu que s'està intentant connectar té establerta l'opció "ANY" o "blank" per a l'SSID.
Si cal canviar les opcions de l'encaminador de la xarxa sense fil
Si l'encaminador de xarxa sense fil està configurat tal com es descriu a continuació, canvieu les opcions de l'encaminador:
 El filtratge d'adreces MAC està establert.
 L'opció WEP està seleccionada o el xifratge WPA/WPA2 està establert per al TKIP quan s'estableix la comunicació únicament amb IEEE 802.11n.
8296-0WC