Ruční odesílání faxů (Ruční odesílání)

Faxové dokumenty můžete odesílat ručně po ověření, že je místo určení připraveno k příjmu faxů.
Pokud jste přidali přídavné linky, pro ruční odesílání můžete použít pouze linku 1 (standardní linka).
Pro manuální odesílání faxových dokumentů stiskněte <Zavěšení>, nastavte <Použít ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> na <Vyp>. Pokud je nastaveno na <Zap>, může se stát, že se vám nepodaří odeslat dokumenty. Použití systému ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
Pokud během hovoru odstraníte ovládací kartu stisknutím <Zavěšení> s připojenou Copy Card Reader, bude linka odpojena.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
Když chcete odeslat více stránek, uložte originály do podavače. Uložíte-li originály na kopírovací desku, můžete odeslat pouze jednu stránku.
2
Stiskněte tlačítko <Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Zavěšení> na obrazovce základních faxových funkcí. Obrazovka základních funkcí faxování
4
Zadejte telefonní číslo příjemce.
5
Počkejte, až uslyšíte příjemce nebo vysoký tón.
6
Stiskněte  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání.
Ruční odesílání není k dispozici v následujících případech
Když je v nastavení skenování zadána některá z těchto funkcí:
<2stranný originál>
<Různě velké originály>
<Smazání rámu>
<Tvorba úlohy>
<Odložené odesílání>
(Funkce, které lze zadat, se liší podle modelu.)
Volba <Omez. funkce> je nastavena na <Vyp> pro kteroukoliv funkci, když je stroj v režimu ID oddělení. Konfigurace nastavení správy ID oddělení
Zadání velikosti pro skenování originálů
Velikosti pro skenování originálů uložených v podavači se nastavuje automaticky. Chcete-li zadat velikost sami, uložte dokumenty na kopírovací desku.
8297-08R