Úspěšné odesílání faxů

Tato část popisuje, jak se vyhnout případným chybám při odesílání, způsobeným nesprávným skenováním dokumentů nebo obsazenou linkou atd.
8297-08J