Tisk pomocí služby AirPrint

Můžete tisknou ze zařízení iPad, iPhone, iPod touch nebo Mac bez použití ovladače tiskárny.
Požadavky na systém
Pro tisk ve službě AirPrint je vyžadováno jedno z následujících zařízení Apple.
iPad (všechny modely)
iPhone (3GS nebo novější)
iPod touch (3. generace nebo novější)
Mac (Mac OS X 10.7 nebo pozdější)*1*2
*1 OS X 10.9 nebo pozdější při použití USB připojení.
*2 Tiskárny AirPrint nelze hledat pro použití Bluetooth.
Síťové prostředí
Akce vyžaduje jedno z následujících prostředí.
Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple a stroj připojené ke stejné síti LAN*
Prostředí, ve kterém jsou zařízení Apple i stroj přímo propojeny
Prostředí, ve kterém je ke stroji přes USB připojen počítač Mac
* Při hledání tiskárny pomocí Bluetooth ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch nemusí být zařízení Apple a zařízení připojeny ke stejné síti LAN, dokud je daná IP adresa dosažitelná.

Hledání tiskárny pomocí Bluetooth

Bluetooth můžete použít k hledání tiskáren, které podporují funkci AirPrint. I když tiskárna, která podporuje funkci AirPrint není připojena ke stejné síti LAN, může být zjištěna, dokud je její IP adresa dosažitelná.
Postupujte podle postupu níže a určete nastavení tiskárny z Remote UI (Vzdálené UR) nebo displeje dotykového panelu a pak vyhledete tiskárnu na zařízení iOS.
[AirPrint Settings] musí být specifikováno předem.(Použití služby AirPrint)
Zjišťovat tiskárny pomocí Bluetooth mohou pouze zařízení iOS. Zařízení Mac to nedovedou.

Konfigurace tiskárny pomocí Remote UI (Vzdálené UR)

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené UR) a přihlaste se v režimu administrátora. Spuštění Remote UI (Vzdálené UR)
2
Klikněte na [Settings/Registration].
3
Klikněte na [Network Settings] [Bluetooth Settings].
4
Určete požadované nastavení a klikněte na [OK].
 [Use Bluetooth]
Zaškrtněte políčko.
[Beacon Settings]
Zaškrtněte políčko pro [Use Beacon for AirPrint].
[Nastavit název zařízení/kód PIN]
Toto nastavení není nezbytné v případě hledání tiskárny pomocí Bluetooth.
[Časová prodleva připojení]
Toto nastavení není nezbytné v případě hledání tiskárny pomocí Bluetooth.

Konfigurace tiskárny pomocí dotykového panelu

1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth> nastavte <Použít Bluetooth> na <Zap>.
2
Stiskněte  (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Bluetooth>  <Nastavení majáku>  nastavte <Použít maják (Beacon) pro AirPrint> na <Zap>.

Tisk ze zařízení iPad, iPhone nebo iPod touch

1
Ujistěte se, že je stroj zapnutý a připojený k zařízení Apple.
Informace, jak se o tom ujistit, naleznete v části Nastavení síťového prostředí.
Informace týkající se administrátora (správce) viz Přímé připojení.
2
Z aplikace v zařízení Apple zobrazte možnosti nabídky klepnutím na položku .
3
Klepněte na tlačítko [Tisk].
4
Vyberte tento stroj z [Tiskárna].
Zobrazí se zde tiskárny připojené k síti. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
Obrazovka pro výběr stroje v [Tiskárna] není zobrazena v aplikacích, které nepodporují službu AirPrint. V tomto případě není možné provést tisk.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Dostupné možnosti nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klepněte na tlačítko [Tisk].
Spustí se tisk.
Kontrola stavu tisku
Během tisku stiskněte dvakrát tlačítko Home na zařízení Apple klepněte na [Tisk].

Tisk z počítače Mac

1
Ujistěte se, že je zařízení zapnuté a připojené k počítači Mac.
Informace, jak se o tom ujistit, naleznete v části Nastavení síťového prostředí.
2
Ze zařízení Mac přidejte zařízení do [System Preferences] [Printers & Scanners].
Pokud byl stroj již dříve přidán za účelem skenování nebo odesílání faxů, tento krok není nutný.
3
Otevřete dokument v aplikaci a zobrazte dialogové okno pro tisk.
Způsob zobrazení dialogového okna pro tisk se liší v závislosti na použité aplikaci. Další informace naleznete v příručce s pokyny k používané aplikaci.
4
V dialogovém okně tisku vyberte toto zařízení.
Zobrazí se tiskárny přidané do počítače Mac. V tomto kroku vyberte toto zařízení.
5
Podle potřeby zadejte nastavení tisku.
Dostupné možnosti nastavení a velikosti papíru se liší v závislosti na používané aplikaci.
6
Klikněte na [Tisk].
Spustí se tisk.
Můžete určit, jestli se má na ovládacím panelu zobrazit chybová obrazovka, když tisk nelze provést podle očekávání kvůli problému s tiskovými daty. Podrobné informace viz <Zobrazit chyby pro AirPrint>.
8297-0ES