Zrušení tisku

Tisk můžete zrušit ještě před jeho dokončením. Tiskovou úlohu můžete také zrušit s pomocí ovládacího panelu stroje. Kontrola stavu a historie tisku
1
Dvakrát klikněte na ikonu tiskárny na příkazové liště plochy.
Pokud ikona tiskárny není zobrazena
Otevřete složku tiskárny a klikněte nebo dvakrát klikněte na ikonu stroje.
2
Vyberte dokument, který chcete zrušit, a klikněte na [Document]  [Cancel].
Nemůžete-li najít dokument, který chcete zrušit, tento dokument je již odeslaný do stroje. V takovém případě nemůžete tisk na počítači zrušit.
3
Klikněte na [Ano].
Tisk se zruší.
1
Klikněte na ikonu tiskárny zobrazenou na liště.
2
Vyberte dokument, který chcete zrušit, a klikněte na [Delete] nebo .
Tisk se zruší.
8297-09K