<Nastavit akci>

Zadejte nastavení pro úpravu akcí stroje.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka označená hvězdičkou (*)
Objeví se jenom, když máte nainstalovaný daný doplněk.

<Změna polohy svorek sedlové sešívačky> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Podá papíry do jednotky sedlové sešívačky, několikrát je sešije a provede změnu polohy svorek sedlové sešívačky. Stroj provede tuto úpravu, pokud nebylo sešití provedeno po odstranění uvíznutého papíru nebo výměně zásobníku svorek.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změna polohy svorek sedlové sešívačky>
<Start>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
Před provedením změny polohy svorek sedlové sešívačky se ujistěte, že jsou z přihrádky na brožury odstraněny všechny brožury.
Pro Řada C5800
Při změnách polohy svorek sedlové sešívačky vždy používejte běžný papír.
Papír požadovaný pro proces změny polohy svorek sedlové sešívačky stroj automaticky podá do jednotky sedlové sešívačky.
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR nebo vlastní velikosti papíru ekvivalentní k velikostem. (Použijte zdroj papíru, u něhož je transparentnost nedostupná)

<Změnit polohu skládání/sešití> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Všimnete-li si, že poloha sedlového sešití papíru není přesně ve středu brožury, můžete tuto chybu opravit provedením úpravy nastavení polohy sedlového sešití. Nastavte polohu skladu papíru a polohu sedlového sešití současně. Nastavení polohy sedlového sešití
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit polohu skládání/sešití>
-2,00 mm až 0,00 mm až +2,00 mm (s krokem nastavení 0,25 mm)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Nastavit polohu skladu sedlového sešití> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Všimnete-li, že sklady papíru nejsou přesně ve středu brožury, můžete tuto chybu opravit provedením úpravy polohy skladů. Tento režim umožňuje nastavení polohy skladu beze změny polohy sešití. Nastavení polohy skladu pro sedlové sešití
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit polohu skladu sedlového sešití>
-2,00 mm až 0,00 mm až +2,00 mm (s krokem nastavení 0,25 mm)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Přepnout režim děrovačky finišeru> (pouze Řada C5800) *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Pro děrování můžete na stroji nastavit prioritu rychlosti nebo prioritu přesnosti.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Přepnout režim děrovačky finišeru>
<Priorita rychlosti>, <Priorita přesnosti>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Nastavit polohu skladu> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
S pomocí této volby můžete nastavit polohu skladů. Nastavení polohy skladu pro sedlové sešití
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit polohu skladu>
-2,00 mm až 0,00 mm až +2,00 mm (s krokem nastavení 0,25 mm)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-

<Čas do spuštění sešívání v režimu Sešívačka> *

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Můžete nastavit časový okamžik, do kterého se sešívání provede při ručním sešívání po vložení papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čas do spuštění sešívání v režimu Sešívačka>
1 až 3 až 5 sekund
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Prodleva rozpoznání stisku tlačítka Start>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení/Údržba>  <Nastavit akci>
Upravte dobu dotyku nutnou ke spuštění zpracování.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Prodleva rozpoznání stisku tlačítka Start>
-1 až 0 až +7
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Toto nastavení se neobjeví u modelů s kolmým ovládacím panelem.
8297-0LK