<Kopie>

Zadejte nastavení pro funkci kopírování.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Kombinaci nastavení, často používanou při kopírování, lze uložit do jednoho tlačítka. Tomuto tlačítku také můžete přiřadit název. Uložení kombinace často používaných funkcí
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit/Editovat oblíbená nastavení>
<M1> až <M9>: <Uložit>, <Přejmenovat>, <Smazat>, <Zkontr. obsah>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Oblíbená nastavení

<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Můžete vybrat, zda se má při vyvolání možnosti „Oblíbená nastavení“ na displeji zobrazit potvrzovací obrazovka.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zobrazit potvrzení pro oblíbená nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Změnit výchozí nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Nastavení uložené jako výchozí pro funkci <Kopie> můžete změnit. Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Změnit výchozí nastavení>
<Uložit>, <Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings

<Register Options Shortcuts>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Do klávesových zkratek, které se zobrazují na obrazovce Základní funkce kopírování, je možné ukládat / měnit režimy. Tato funkce je praktická, chcete-li si registrovat často používané funkce <Volby> a <Oblíbená nastavení>. Přizpůsobení obrazovky základních funkcí podle vlastních potřeb
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit klávesové zkratky voleb>
Zkratka 1: Každý režim, <Kompletace>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 2: Každý režim, <2stranný>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 3: Každý režim, <Sytost>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 4: Každý režim, <Typ originálu>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Zkratka 5: Každý režim, <Kopie ID karty>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Favorite Settings
Klávesové zkratky se registrují zvlášť pro <Normální kopírování> a <Spěšné kopírování>.
<Normální kopírování> a <Spěšné kopírování> může být spouštěno v <Nastavení displeje obrazovky kopírování>.
Pět klávesových zkratek může být registrováno v <Normální kopírování> a šest klávesových zkratek může být registrováno v <Spěšné kopírování>.

<Automatické třídění>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Je-li tato volba nastavena na <Zap>, stroj se může automaticky přepínat na <Třídit (Pořadí str.)> pro režim kompletace, když jsou originály umístěny v podavači. Můžete také nastavit <Přesah>, pokud je ke stroji připojen volitelný produkt, který podporuje režim Ofset. To je praktické, zhotovujete-li více sad kopií, jelikož nemusíte pamatovat na to, že musíte vybrat režim Kompletace.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Automatické třídění>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
B
Settings/Registration Basic Information
<Přesah současně> (Dostupné, když je <Automatické třídění> nastaveno na <Zap>)
<Zap>, <Vyp>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
Pokud je v nastavení pro výstupní zásobníky zvolen výstupní zásobník, který podporuje režim Ofset, nebudou kopie přesouvány na výstupní zásobník, podle specifikovaného nastavení, pokud je zapnuto <Přesah>. Pro vyřešení problému proveďte jeden z níže uvedených postupů.
Vypněte <Přesah současně> nastavení pro automatické třídění.
Určete výstupní zásobník, který podporuje režim Ofset v nastavení výstupních zásobníků. <Output Tray Settings> *
Ručně vypněte <Třídit> před provedením úlohy.

<Automatické rozpoznání orientace originálu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Pokud je toto nastaveno na <Zap>, kopírovaný obrázek bude automaticky otočen o 90 stupňů s ohledem na orientaci papíru, pokud se orientace originálu liší od orientace papíru vloženého do stroje.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Automatické rozpoznání orientace originálu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
V následujících případech stroj funkci Automatická orientace nepoužije, i když vyberete <Zap>:
Zvětšujete-li originály velikosti A4 nebo A5 na kopírovací papír velikosti A3
Je-li možnost <Různě velké originály> povolena a možnost <Vybrat papír> nastavena na <Auto>
Otáčet lze pouze obrazy originálů na papíru standardních velikostí do velikosti A4 při nastavení poměru kopírování na 100 %.

<Vybrat Nastavení barev pro kopírování>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Používání barevného režimu při kopírování lze omezit v části <Vybrat barvu>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vybrat Nastavení barev pro kopírování>
<Použít Auto (Barvy/Černá a bílá)>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít plné barvy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít jednu barvu>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít dvě barvy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Priorita rychlosti pro Kopírování z podavače>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
S pomocí této volby můžete dát prioritu rychlosti před přesností pro kopírování z podavače.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Priorita rychlosti pro Kopírování z podavače>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information

<Oddělovač úloh mezi skupinami>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Kopie>
Při kopírování dvou nebo více kopií pomocí <Skupina (Stejné stránky)> ve <Kompletace> můžete mezi jednotlivé skupiny stránek vkládat listy. Vyberete-li <Zap>, vyberte zdroj papíru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Oddělovač úloh mezi skupinami>
<Zap>, <Vyp>
<Změnit> (Vybrat zdroj papíru)
Ano
Ano
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
8297-0R6