<Podržet> (pouze Řada C5800)

Zadejte nastavení pro funkci podržení.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Použít funkci podržení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Podržet>
S pomocí této volby můžete nastavit, zda použít funkci podržení úlohy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít funkci podržení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Čas do autom. smazání podržených úloh>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Podržet>
Na stroji lze zadat čas, který má uplynout před automatickým vymazáním podržených úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Čas do autom. smazání podržených úloh>
0 (Vyp), 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3, 7, 30 dny
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
-
Zastavené úlohy se automaticky odstraní po uplynutí určité doby nebo dojde-li k úpravě job ticketu nebo je-li provedena operace úlohy.

<Uložit data PS/PDF pro Podržet>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Podržet>
Stroj lze nastavit tak, aby úlohy s daty PS/PDF zpracovávané s pomocí protokolu LPR, ukládal do fronty podržených úloh.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit data PS/PDF pro Podržet>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Výchozí nastavení pro smazání úlohy po tisku>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Podržet>
Na obrazovce funkce Podržet můžete nastavit výchozí nastavení pro <Smazat po tisku>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí nastavení pro smazání úlohy po tisku>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
8297-0SL