<Nastavení E-mail/I-fax>

Zadejte nastavení pro odesílání e-mailů a I-faxů.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Uložit název jednotky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Jako název jednotky můžete uložit název vaší společnosti nebo oddělení. Když pošlete e-mail/I-fax, uložený název se zobrazí/vytiskne u příjemce jako informace o odesilateli.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Uložit název jednotky>
Uložit název jednotky
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Registrovaný název jednotky se použije jako název zobrazovaný pro e-mailovou adresu a zobrazí se ve formátu „název jednotky <e-mailová adresa>“.
Délka názvu jednotky může být maximálně 24 znaků.
E-mailová adresa použitá pro přihlášení se na stroji příjemce zobrazí v poli Od pro e-mailové zprávy a dokumenty I-fax. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Stisknete-li <Nastavení E-mail/I-fax> s nastavením <Zadat ověřeného uživatele jako odesilatel> na <Zap>, e-mailová adresa uložená pro přihlášeného uživatele se v poli Od pro příjemce zobrazí jako jméno odesílatele, a to bez ohledu na používanou přihlašovací službu.

<Nastavení komunikace>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této funkce můžete zadat nastavení pro poštovní server a metodu ověření, kterou používáte pro e-maily/I-faxy. Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení komunikace>
<PŘ. SMTP>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Server SMTP>: Zadejte SMTP server
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<E-mailová adresa>: Zadejte e-mailovou adresu
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Server POP>: Zadejte POP server
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Přihlašovací jméno POP>: Zadejte přihlašovací jméno POP
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Heslo POP>: Zadejte heslo POP
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Interval POP>: 0 až 99 minut
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověření/Šifrování>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Způsob ověření POP>: <Standardní>, <APOP>, <OVĚŘ. POP>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověření POP před odesíláním>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověření SMTP (OVĚŘ.SMTP)>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit TLS (PŘ. SMTP)>: <Vždy TLS>, <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit TLS (POP)>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit TLS (VYS. SMTP)>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit obraz. ověř. při odesílání>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Nastavíte-li pro <Interval POP> méně než 10 minut (vyjma nastavení na 0 min), stroj nevstoupí do režimu spánku úplně.
Stroj může přijímat pouze I-faxy a hlášení o chybách v komunikaci.

<Zadat číslo portu pro VYS. SMTP/PŘ. POP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této volby můžete změnit číslo portu SMTP a POP.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zadat číslo portu pro VYS. SMTP/PŘ. POP>
<VYS. SMTP>, <PŘ. POP>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<VYS. SMTP>: 1 až 25 až 65535
<PŘ. POP>: 1 až 110 až 65535

<Nastavení S/MIME>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Můžete nastavit S/MIME. Nastavíte-li S/MIME, můžete připojit digitální podpis nebo šifrovat e-mail při použití funkce e-mail/fax.
Nastavení šifrování e-mailu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení S/MIME>
<Nastavení šifrování>: <Vždy šifrovat>, <Šifrovat jen s certifikátem>, <Nešifrovat>
<Přidat digitální podpisy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Když je vybráno Šifrování:
<Šifrovací algoritmus>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algoritmus podpisu>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Ověřit podpis po příjmu>: <Zap>, <Vyp>
<Tisknout podpis po příjmu>: <Zap>, <Vyp>

<Potvrdit certifikát TLS pro VYS. SMTP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této volby můžete při odesílání se SMTP zkontrolovat platnost certifikátu serveru TLS. Ověřit můžete platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS pro VYS. SMTP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<CN>: Zap, Vyp
Jestliže certifikát neověříte, komunikace TLS se provede i s neplatným certifikátem.
V případě problému s certifikátem se odesílání s pomocí SMTP nezdaří.

<Potvrdit certifikát TLS pro PŘ. POP>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této volby můžete při příjmu s POP zkontrolovat platnost certifikátu serveru TLS. Ověřit můžete platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Potvrdit certifikát TLS pro PŘ. POP>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<CN>: Zap, Vyp
Jestliže certifikát neověříte, komunikace TLS se provede i s neplatným certifikátem.
V případě problému s certifikátem se příjem s pomocí POP nezdaří.

<Max. velikost dat pro odesílání>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Na stroji můžete nastavit maximální velikost dat pro odchozí e-mailové zprávy a I-faxové dokumenty. Překročí-li velikost e-mailové zprávy limit velikosti dat, rozdělí se před odesláním do několika e-mailových zpráv. Když však překročí limit velikosti dat I-faxové vysílání, je to považováno za chybu a odeslání se neprovede.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Max. velikost dat pro odesílání>
0 až 3 až 99 MB
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Zadáte-li jako velikost dat „0“ MB, pak velikost odesílaných dat není nijak omezena.
Nastavte maximální velikost dat pro odesílání nižší, než je limit dat pro poštovní server.

<Výchozí předmět>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Zadaný předmět lze nastavit automaticky, jestliže při odesílání e-mailu/I-faxu předmět nezadáte.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí předmět>
Zadejte Předmět, Připojený obraz
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Zadat ověření uživatele pro odpověď>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj při odesílání e-mailu/I-faxu použít e-mailovou adresu uživatele, který se přihlásí do systému stroje s pomocí správy osobního ověření, jako adresu pro odpověď.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zadat ověření uživatele pro odpověď>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Při přihlášení pomocí služby Autentizace uživatele se přihlašovací jméno zobrazí v položce <100> v seznamu jmen odesílatelů (TTI). Pokud je zvoleno <Zap>, bude přihlašovací jméno v <100> automaticky nastaveno jako <Jméno odesilatele (TTI)> v <Volby>.
Zadáte-li e-mailovou adresu jako odpověď do destinace v <Volby> při odesílání e-mailu nebo dokumentu I-fax, tato e-mailová adresa bude mít vyšší prioritu, i když je volba <Zadat ověření uživatele pro odpověď> nastavena na <Zap>.

<Zadat ověřeného uživatele jako odesilatel>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj zobrazit e-mailovou adresu uživatele, který se přihlásí do systému stroje s pomocí správy osobního ověření, v poli Od jako odesilatele přijatého e-mailu.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Zadat ověřeného uživatele jako odesilatel>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je tento režim nastaven na <Vyp>, uživatelé přihlášení jako hosté pomocí přihlašovací služby, jako je například Autentizace uživatelů, mohou nadále provádět odesílání, i když je volba <Povolit odesílání e-mailu nereg. uživatelům> nastavena na <Vyp>.

<Povolit odesílání e-mailu nereg. uživatelům>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Používáte-li na stroji správu osobního ověření, můžete vybrat, zda povolit odeslání e-mailu od uživatele, jeho e-mailová adresa není uložena ve stroji. Vyberete-li <Vyp>, e-maily budou moci odesílat pouze uživatelé, jejichž e-mailové adresy jsou uloženy ve stroji.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit odesílání e-mailu nereg. uživatelům>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud nastavíte volbu <Zadat ověřeného uživatele jako odesilatel> na <Vyp>, adresa uložená v Nastavení informací o zařízení se zobrazí příjemci.

<Časový limit plného režimu VYS.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Na stroji můžete nastavit čas, který má uplynout před automatickým ukončením operací odesílání, pokud při odesílání I-faxu v režimu <Plný> od příjemce neobdržíte MDN (e-mailovou zprávu potvrzující výsledek přenosu).
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Časový limit plného režimu VYS.>
1 až 24 až 99 h
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Tisk MDN/DSN po příjmu>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
V plném režimu I-faxu jsou od příjemce a poštovního serveru do stroje posílány e-mailové zprávy, které vám oznamují, zda odeslání I-faxů na místa určení proběhlo úspěšně nebo ne. S pomocí této volby můžete vybrat, zda má stroj tyto vyrozumívací e-maily po jejich přijetí vytisknout.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Tisk MDN/DSN po příjmu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
V hlášení o vysílání lze zkontrolovat také doručení I-faxu. Hlášení o VYS.

<Použít Odeslat přes server>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
S pomocí této volby můžete vybrat, zda uživatelům povolit, aby při odesílání i-faxů prováděli změny nastavení <Odeslat přes server>.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít Odeslat přes server>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
Je-li pro I-fax volba <Odeslat přes server> nastavena na <Vyp>, není žádný limit pro velikost odesílaných dat, a to ani v případě, že zadáte maximální velikost dat pro odesílání.

<Povolit MDN ne přes server>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí> <Odeslat> <Nastavení E-mail/I-fax>
Stroj, který přijímá I-fax, může odesílat MDN (vyrozumívací e-mail pro kontrolu výsledku odesílání) na IP adresu odesílajícího stroje bez použití poštovního serveru.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Povolit MDN ne přes server>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information

<Omezit doménu místa určení VYS.>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Můžete nastavit, aby bylo odesílání e-mailu nebo I-faxu povoleno pouze na adresy v konkrétní doméně.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Omezit doménu místa určení VYS.>
<Omezit odesílání na domény>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ano*1
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>
*1 <Detaily/Editovat>: Ne, <Smazat>: Ne

<Autom. dokončit pro zadání e-mail. adresy>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Stroj lze s pomocí této volby nastavit tak, aby na displeji automaticky zobrazoval e-mailové adresy uložené v adresáři nebo na serveru LDAP na základě počátečních znaků zadané e-mailové adresy.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Autom. dokončit pro zadání e-mail. adresy>
<Vyp>, <Adresář (Místní)>, <Server LDAP>
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
E-mailové adresy uložené s přístupovým číslem se na displeji nezobrazí.

<Autom. přidat zad. doménu k Místo urč. bez domény>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Odeslat>  <Nastavení E-mail/I-fax>
Můžete předem uložit často používané názvy domén a vyhnout se tak nutnosti pravidelného zadávání domény při psaní adres, jelikož název domény se automaticky doplní při zadání @. Chcete-li provést odeslání na adresu „123@example.com“, uložte název domény „example.com“. Pokud specifikujete adresu, která již zahrnuje nějakou doménu v rámci tohoto nastavení, domény v tomto nastavení budou neplatné.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Autom. přidat zad. doménu k Místo urč. bez domény>
<Jméno domény>
<Při odesílání e-mailu>: <Zap>, <Vyp>
<Při odesílání I-faxu>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Při importu adresáře na jiné zařízení dbejte následujících pokynů.
 Jelikož toto nastavení se řídí nastaveními zařízení, které používáte, doména se může lišit od domény přiřazené tímto zařízením. Toto nastavení zkontrolujte před použitím funkce na jiném zařízení.
 Pokud provádíte import adres bez informací o doménách na zařízení, které nemá toto nastavení, může být odesílání zablokováno z důvodu neplatnosti adres.
8297-0RU