<Nastavení schránky>

Zadejte nastavení pro schránku.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Nastavit/Uložit schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Na stroji můžete nastavit PIN a název pro schránku a také zadat časový úsek, po jehož uplynutí se mají automaticky odstranit soubory uložené ve schránce. Zadání nastavení pro poštovní schránku
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit/Uložit schránky>
<Schránka č.>: 00 až 99
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Uložit název schránky>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<PIN>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Čas do automatického smazání dokumentu>: 0 = Vyp/1, 2, 3, 6, 12 h/1, 2, 3, 7, 30 dny
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Nastav. odes.URL>*1
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Tisknout při uložení z ovladače tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Box Settings
<Inicializovat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
*1 U některých modelů se nemusí zobrazit.

<Nastavení pro všechny schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Zadejte nastavení, která se použijí hromadě na všechny schránky.

<Nastavení zabezpečení schránky>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení schránky>
Zadejte nastavení pro zabezpečení schránky.
8297-0SA