<Správa dat>

Zadejte nastavení pro správu dat, včetně toho, jak se mají importovat, exportovat a inicializovat data nastavení.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Import/Export>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa dat>
Zadejte nastavení pro import/export dat nastavení.

<Inicializovat všechna data/Nastavení>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa dat>
S pomocí této volby můžete vybrat obnovení všech nastavení stroje na výchozí hodnoty nastavené výrobcem a kompletní smazání dat uložených ve stroji. Běžně toto nastavení není nutné používat, ale je užitečné pro vymazání osobních nebo důvěrných informací při likvidaci stroje. Inicializace všech dat/nastavení
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Inicializovat všechna data/Nastavení>
<Ano>, <Ne>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-

<Nastavení TPM>

 (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Správa dat>
Jestliže aktivujete nastavení TPM, můžete do čipu TPM bezpečně uložit kódovací klíč (klíč TPM), který šifruje na stroji uložené důvěrné informace, jako je heslo, veřejný pár klíčů pro TLS komunikaci a certifikát uživatele. Tímto způsobem lze zajistit ochranu důležitých informací týkajících se stroje a zamezit jejich úniku. A můžete také obnovit systém, když čip TPM selže, a to obnovením klíče TPM. Použití TPM
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení TPM>
<Použít TPM>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Zálohovat klíč TPM>
<Heslo>: (maximálně 12 znaků)
<Obnovit TPM klíč>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
*1 Pokud je <Nastavení TPM> nastavené na <Zap>, nezapomeňte zálohovat klíč TPM do cílového stroje pro import.
8297-0U7