<Filtr adres MAC>

Zadejte nastavení filtrování adres MAC.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Výstupní filtr>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>  <Filtr adres MAC>
Zadejte výstupní filtr. Zadání MAC adres do nastavení Firewallu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výstupní filtr>
<Použít filtr>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí zásady>: <Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (až 100 adres Mac), <Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Vstupní filtr>

 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení Firewallu>  <Filtr adres MAC>
Zadejte vstupní filtr. Zadání MAC adres do nastavení Firewallu
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vstupní filtr>
<Použít filtr>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí zásady>: <Povolit>, <Odmítnout>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit> (až 100 adres Mac), <Editovat>, <Smazat>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
8297-0L4