<Nastavení IPv4>

Zadejte nastavení umožňující používat stroj v prostředí IPv4.
Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.

<Použít IPv4>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv4>
Zadejte, zda se má použít adresa IPv4. Nastavení adresy IPv4
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Použít IPv4>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení IP adresy>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv4>
S pomocí této volby zadáte adresu IPv4. Nastavení adresy IPv4
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení IP adresy>
<IP adresa>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Maska podsítě>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa brány>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Auto IP>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information

<Nastavení volby DHCP>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv4>
S pomocí této volby zadáte volitelná nastavení pro DHCP. Použití serveru DHCP
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení volby DHCP>
<Získat jméno hostitele>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Dynamická aktualizace DNS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Získat adresu serveru DNS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Získat jméno domény>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Získat adresu serveru WINS>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Získat adresu serveru SMTP>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Získat adresu serveru POP>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1 Nastavení lze provést pouze pomocí Remote UI (Vzdálené UR).

<Příkaz PING>

 (Nastavení/Uložení) <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení IPv4>
Zkontroluje, zda je adresa IPv4 nastavena správně. Provedení kontroly připojení pro adresu IPv4
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Příkaz PING>
<Adresa IPv4>: <0.0.0.0>
Ne
Ano
Ne
Ne
Ne
-
8297-0KX