Připojení k jiným zařízením

Stroj lze připojit k počítači (server Windows) nebo k Rozšířená schránka jiných multifunkčních tiskáren Canon v síti. Na stroji pak lze tisknout/odesílat data uložená na připojeném serveru Windows nebo v Rozšířená schránka. Jiné multifunkční tiskárny naopak mohou získávat data z Rozšířená schránka stroje.
Aby bylo možné propojit stroj s úložišti na jiných multifunkčních tiskárnách, je nezbytné provést nastavení i na těchto jiných tiskárnách. Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití
1
Stiskněte  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte tlačítko <Nastavení funkcí>  <Uložit/Přístup k souborům>  <Nastavení sítě>.
3
Zadejte jednotlivé položky.
Registrace multifunkčních tiskáren pro připojení
Proveďte registraci serveru Windows nebo Rozšířená schránka jiných multifunkčních tiskáren pro připojení.
1
Stiskněte tlačítko <Nastavení místa v síti>  <Uložit>.
2
Zadejte potřebné informace a stiskněte <OK>.
<Název>
Zde zadejte název Rozšířená schránka, k níž se má provést připojení. Jelikož zde zadaný název se v době provádění přístupu zobrazuje v seznamu, zadejte snadno čitelný název.
<Protokol>
Vyberte <SMB> nebo <WebDAV> podle toho, zda bude server Windows nebo cílová Rozšířená schránka zpřístupněna s pomocí nastavení stroje na server SMB nebo server WebDAV.
<Místo>/<Hostitelské jméno>
<Místo> se zobrazí, když v nastavení protokolu vyberete <SMB>, a <Hostitelské jméno> se zobrazí, když vyberete <WebDAV>.
Zadejte adresu do <Místo> jako „\\ (hostitelské jméno nebo IP adresa) \sdílená“ pro připojení ke sdílené schránce nebo jako „\\ (hostitelské jméno nebo IP adresa) \uživatelé“ pro připojení k osobní schránce.
Zadejte adresu v <Hostitelské jméno> jako „https:// (jméno hostitele nebo IP adresa)“ a stiskněte <Další>. Poté v <Cesta ke složce> zadejte „/sdílená“ pro sdílenou schránku nebo „/uživatelé“ pro osobní schránku.
Neukládejte nic jiného vyjma Rozšířená schránka jiného stroje řady imageRUNNER ADVANCE nebo serveru Windows otevřené pro externí použití; mohlo dojít k závadě na stroji.
Řízení použití komunikačních protokolů
Ověření certifikátu při připojování
8297-053