Přístup do Rozšířená schránka z počítače

Do Rozšířená schránka můžete provádět přístup z počítače a ukládat zde uložené soubory do počítače nebo můžete z Rozšířená schránka stahovat. Do tohoto sdíleného úložiště lze ukládat data v souborových formátech běžně podporovaných počítačem. Nabízí vám tak možnosti pro všestranné využití – ukládání a sdílení souborů PDF vytvořených na počítači nebo skenování dokumentů na stroji a jejich ukládání v podobě souborů JPEG, aby je bylo možné v případě potřeby kdykoliv stáhnout z počítače. Rozšířená schránka lze otevřít k externímu použití buď jako server SMB, nebo jako server WebDAV. Způsob, jakým se provádí přístup do Rozšířená schránka, se liší v závislosti na používaném serveru.
Chcete-li mít přístup do Rozšířená schránka z počítače, musíte předem zadat potřebná nastavení. Nastavení položky Rozšířená schránka pro veřejné použití
Pokud se stroj vypne, když klientský počítač zapisuje soubor do Rozšířená schránka, v Rozšířená schránka se vygeneruje neúplný soubor. V takovém případě proveďte operaci znovu po restartování stroje.
Abyste se mohli přímo připojovat k rozšířené schránce z průzkumníku počítače a vytvářet, měnit nebo odstraňovat soubory nebo složky, je třeba nastavit možnost <Zakázat zápis z externího zařízení> na <Vyp>. <Zakázat zápis z externího zařízení>
Je-li Rozšířená schránka otevřená pro externí použití jako server SMB nebo WebDAV, administrátor rozšířených schránek může odstranit složky a soubory vytvořené obecnými uživateli prostřednictvím přímého připojení k Rozšířená schránka z Průzkumníka Windows počítače.

Otevření schránky s pomocí SMB

1
Otevřete Windows Explorer.
2
Zadejte adresu úložiště Rozšířená schránka do adresního řádku a stiskněte klávesu [ENTER] na klávesnici počítače.
Pro přístup do sdílené schránky zadejte „\\hostitelské jméno nebo IP adresu tohoto stroje\sdílet“. Pro přístup do osobní schránky zadejte „\\hostitelské jméno nebo IP adresu tohoto stroje\uživatelé“.
Po úspěšném přihlášení se zobrazí Rozšířená schránka.
Používáte-li adresu IPv6, uzavřete adresu do hranatých závorek [].
Když se zobrazí obrazovka pro přihlášení, zadejte uživatelské jméno a heslo.

Otevření schránky s pomocí WebDAV

1
Otevřete Windows Explorer a klikněte na [Tento počítač].
2
Klikněte na [Připojit síťovou jednotku] na kartě [Počítač].
3
Vyberte ovladač [Jednotka] z rozevíracího seznamu.
4
Zadejte adresu do textového pole [Folder] a klikněte [Dokončit].
Pro přístup do sdílené schránky zadejte „http://hostitelské jméno nebo IP adresu tohoto stroje/sdílet“. Pro přístup do osobní schránky zadejte „http://hostitelské jméno nebo IP adresu tohoto stroje/uživatelé“.
Po úspěšném přihlášení se zobrazí Rozšířená schránka.
Používáte-li adresu IPv6, uzavřete adresu do hranatých závorek [].
Je-li používána komunikace TLS, při zadávání adresy zadejte „https“ namísto „http“.
Když se zobrazí obrazovka pro přihlášení, zadejte uživatelské jméno a heslo.
8297-0CL