Systemindstillinger

Ved at installere systemrelaterede valg kan du forbedre maskinens ydelse endnu mere.

imagePASS (Kun C5800-serie)

imagePASS er en printercontroller, som tilsluttes maskinens bagside. imagePASS understøtter Adobe Genuine PostScript 3 og PCL5e, og er velegnet til kontormiljøer, hvor der ofte behandles store printmængder eller til brugere, der anvender Adobe PostScript eller andre PostScript-programmer.
Få oplysninger om begrænsninger, når imagePASS er monteret, under Begrænsninger ved forbindelse til imagePASS (kun C5800-serie).

Sæt til stregkodeprint

Med dette valg kan du printe stregkoder. Du kan finde flere oplysninger i Bar Code Printing (Printning af stregkoder) via webstedet med onlinevejledningen.

Fontsættet PCL International

Med dette valg kan du føje følgende fonte til en PCL-printer. Resultatet er, at du kan få output i mange sprog i et SAP Unicode-miljø.
Andale® og WorldType® Collection J (japansk version)
Andale® og WorldType® Collection K (koreansk version)
Andale® og WorldType® Collection S (kinesisk (forenklet) version)
Andale® og WorldType® Collection T (kinesisk (traditionel) version)
For at kunne understøtte de forskellige design af tegn i regionen, findes fire versioner af fontene.

Super G3 FAX-kort

Med "Super G3 FAX-kort" kan du sende og modtage faxer. Du kan også sende dokumenter, der er oprettet i programmer, direkte fra din computer via netværket. Faxning
Faxdriveren, der muliggør faxning via en computer, medfølger.

Super G3 2. linje faxkort

Dette tilbehør føjer en ekstra telefonlinje til og gør det muligt for dig at anvende to linjer til afsendelse og modtagelse af faxer. Faxlinjens indstillinger
Håndfri er kun tilgængelig med linje 1 (standardlinjen).

Sæt til ekstern fax

Dette valg er nødvendigt for at anvende funktionen Fjernfax. Selv hvis maskinen ikke udstyret med et faxkort, kan du sende faxer via en anden imageRUNNER ADVANCE-maskine på samme netværk, hvis den er udstyret med et faxkort. Brug af fjernfaxer

IP FAX-udvidelsessæt

Gør det muligt for dig at sende IP-fax, en funktion til afsendelse og modtagelse af faxer på et TCP/IP-netværk, som f.eks. et kontornetværk. Når enheder sender og modtager faxer på netværket, kan du reducere overførselsomkostningerne. Overførselshastigheden for IP-faxer hurtigere end for almindelige faxoverførsler. Du kan finde flere oplysninger i IP FAX Expansion Kit User's Guide (IP FAX Expansion Kit Brugervejledning) via webstedet med onlinevejledningen.

Talestyringssæt

Med dette valg kan du høre stemmeinstruktioner til navigationen, når du bruger maskinen.

Talebetjeningssæt

Med Talebetjeningssæt kan du høre stemmeinstruktioner til navigationen ved brug af maskinen. Talebetjeningssæt omfatter også en funktion til stemmegenkendelse, der gør det muligt at indstille maskinens forskellige funktioner med din egen stemme.

250 GB SSD

250 GB SSD er nødvendig, når du anvender funktionen Mirroring med Sæt til hukommelsesspejling. Brug som en enkel filserver

1TB SSD

Ved at udskifte lagerenheden, der er installeret i maskinen, med 1TB SSD, kan du udvide hukommelseskapaciteten til 1 TB. Brug som en enkel filserver
Når du har udskiftet lagerenheden med 1TB SSD, er det nødvendigt at have 1TB SSD til sikkerhedskopiering af data med Sæt til hukommelsesspejling.

Sæt til hukommelsesspejling

Med Sæt til hukommelsesspejling kan du sikkerhedskopiere dataene på maskinens lagerenhed til den lagerenhed. Selvom en lagerenhed giver fejl, kan du få adgang til den anden lagerenhed for at reducere risikoen for tab af data.

Connection Kit til Bluetooth LE

Dette tilbehør giver mulighed for Bluetooth-kommunikation mellem maskinen og mobilenheder. Direkte tilslutning

NFC-sæt

Dette tilbehør gør det nemt at knytte maskinen til mobilenheder. Du kan også nemt printe ved at holde en mobil enhed op til maskinen. Direkte tilslutning

Copy Card Reader

Denne indstilling gør det muligt at udføre godkendelse via administration af afdelings-ID med kontrolkort. Der er flere oplysninger under Copy Card Reader

Filformater og behovet for valgfri produkter

Valgfrie produkter kan være påkrævet, afhængigt af det filformat og den funktion, du vil bruge. Se følgende tabel.
: Standardfunktion : Ekstra udstyr er påkrævet
Filformat (detaljeret indstilling)
Scan og send / Scan og gem
JPEG
TIFF
PDF (Trace & Smooth)
PDF (Begr. farver)
PDF (Kompakt)
PDF (OCR (Søgbar tekst))
PDF (Kryptér)
PDF (Enhedssignatur)
PDF (Brugersignatur)
PDF (Formatér til PDF/A)
XPS (Kompakt)
XPS (OCR (Søgbar tekst))
XPS (Enhedssignatur)
XPS (Brugersignatur)
OOXML (Word)
OOXML (PowerPoint)
Følgende filformater kan bruges til adgang til funktionen Access Stored Files: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Hvis du vil printe filer i andre formater, skal du flytte filerne til din computer og printe via printerdriveren osv.
8298-0Y8