Indstilling af lyde

Du kan justere lydstyrken for lyde, der genereres af maskinen ved afsendelse/modtagelse af en fax. Foruden indstilling af lyde for faxer kan du angive, om der skal udsendes bekræftelses- og advarselslyde eller ej.
Dette indstilling virker kun for linje 1 (standardlinjen). Brug denne indstilling med linje 1 (standardlinjen).

Justering af lydstyrken ved afsendelse/modtagelse af faxer

Du kan justere lydstyrken af kommunikationslyde under faxtransmission og den lyd, der produceres for faxafsendelses-/modtagelsesresultat. Du kan også indstille, om der udsendes en lyd, der angiver resultatet for afsendelse/modtagelse med faxhukommelseslås.
1
Tryk på <Justér lydstyrke>. <Hjem>-skærmen
2
Justér lydstyrken, eller angiv indstillingen, og tryk på <OK>.
<Alarmvolumen>
Juster lydstyrken for den tone, der afgives, når afsendelsen eller modtagelsen af faxer er afsluttet (bortset fra udskrivning af modtagne faxer), og lydstyrken af den tone, der afgives, når en fax annulleres eller afsluttes på grund af en fejl. Du kan slå lyden fra ved at trykke på  flere gange for at indstille lystyrken længst til venstre.
<Monitorvolumen>
Juster lydstyrken af følgende toner. Du kan slå lyden fra ved at trykke på  flere gange for at indstille lystyrken længst til venstre.
Den tone, der afgives, når der sendes faxer
Den tone, der afgives, når udskrivningen af en modtaget fax er fuldført, og den tone, der afgives, når en fax afsluttes på grund af en fejl
<Sluttone huk.modt./afs.>
Angiv, om der skal afgives en lyd eller ej, når afsendelse/modtagelse med faxhukommelseslås afsluttes uden fejl. Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)
<Fejltone for huk.modt./afs.>
Angiv, om der skal afgives en lyd eller ej, når afsendelse/modtagelse med faxhukommelseslås afsluttes med fejl. Lagring af modtagne dokumenter i maskinen (Hukommelsesmodtagelse)

Indstilling af bekræftelseslyd og advarselslyd

Maskinen afgiver en lyd i en række forskellige situationer, f.eks. når du trykker på taster og knapper på touchpanelet, eller når der opstår en fejl. Du kan angive, om du vil indstille hver lyd individuelt eller ej.
1
Tryk på <Justér lydstyrke>. <Hjem>-skærmen
Hvis maskinen ikke har en faxfunktion, skal du fortsætte til trin 3.
2
Tryk på <Andre lydstyrkeindstillinger>.
3
Angiv hver bekræftelseslyd/advarselslyd, og tryk på <Luk>.
Indstillingspunkter
Beskrivelse
<Indtastningstone>
Der genereres lyd hver gang, du trykker på en knap på betjeningspanelet eller på en knap på betjeningspanelet
<Tone for ugyldig indtastning>
Der genereres lyd, når der udføres en ugyldig tast/knaphandling, eller når du indtaster et tal, der ligger uden for det gyldige indstillingsområde
<Tone for indkøb af toner>
Der genereres lyd, når tonermængden er lav
<Tone for glemt original>
Der genereres lyd, hvis originalen efterlades på glaspladen, når handlingen er udført
<Fejltone>
Der genereres lyd, hvis der opstår en fejl, som f.eks. papirstop, eller hvis der forekommer en betjeningsfejl
<Tone for jobafslutning>
Lyd afgivet, når en betjening som f.eks. kopiering eller scanning er færdig
<Tone for Dvalestatus>*1
Lyd genereres, når maskinen går i dvalestatus, eller når maskinen er slukket, hvis du indstiller <Hurtig start-indstillinger for hovedstrøm> til <Til>. (Afhængigt af situationerne, starter maskinen ikke hurtigt, og tonen lyder ikke.)
<Tone for Log ind>
Der genereres lyd, når login er gennemført
<Ikke-tom patr. udskiftet farve>*2
Lyd afgives når en tonerpatron, der ikke er tom, fjernes
*1 Kan blive vist som <Tone f Energibesp./Dvale> på visse modeller.
*2 Vises muligvis ikke på visse modeller.
4
Tryk på <OK>.
8298-061