Justering af billedplaceringen

Du kan justere placeringen af det printede billede, der er justeret forkert eller forvrænget, ved at kontrollere testsider og angive indstillingsværdier.

Output af en testside

Print en testside, når placeringen af billederne justeres.
1
Tryk på <Skift> for <Justér billedplacering>.
2
Tryk på <Print testside>.
3
Indtast det antal testsider, du vil lave  tryk på <Næste>.
4
Vælg en papirkilde, der indeholder en brugerdefineret papirtype  tryk på <Start print>.
Der printes en testside.
Du kan få oplysninger om det papir, der kan bruges som testsider, under Papir, der er tilgængeligt til 2-sidet kopiering/2-sidet print.
Sørg for, at der fyldt tilstrækkeligt med papir i papirkilde, før du outputter testsiderne.

Justering af billedets forreste kant

Med denne indstilling kan du justere billedplaceringen ved at tjekke, om registermærket og billedet ved den forreste kant i fremføringsretningen flugter på testsiden.
1
Tjek placeringen af det forreste kantbillede på testsidens forside.
I eksemplet herunder kræves der en justering, fordi midterlinjen på register mærket ligger 0,4 mm uden for kanten på testsiden. Følg procedurerne beskrevet herunder for at justere positionen af det forreste kantbillede på testsidens forside.
Testsiden med "1. side" påprintet er forsiden.
2
På skærmen <Justér billedplacering> skal du angive den værdi, der blev bekræftet på testsiden, der justerer midterlinjen i registermærket med kanten af papiret.
I eksemplet, der er forklaret herover, skal du indstille "0,4 mm" for <Forside>. Angiv værdien ved hjælp af <-> og <+>.
<+>
Tryk, når registreringsmærkets midterlinje falder uden for testsidens kant (registreringsmærkets centerlinje bliver IKKE printet). Billedet flyttes bagud i forhold til papirets fremføringsretning i henhold til den indtastede værdi.
<->
Tryk, når registreringsmærkets midterlinje er placeret inden for testsidens kant. Billedet flyttes fremad i forhold til papirets fremføringsretning i henhold til den indtastede værdi.
3
Vend testsiden  kontroller billedets forreste kant på bagsiden af testsiden.
4
Angiv den værdi, der blev bekræftet på testsiden, der justerer midterlinjen i registermærket med kanten af papiret.
Angiv værdien ved hjælp af <-> og <+> i <Bagside>.
5
Udfør testsiden en gang til, og tjek billedplaceringen  tryk på <OK>.
Gentag korrektionen igen, hvis det er nødvendigt.
Når du igen åbner skærmbilledet <Justér billedplacering> igen, når du har lukket det skærmbillede ved at trykke på <OK>, returneres værdierne til <0>. Men den justerede værdi er alligevel aktiv. Gentager du punkterne, skal du aflæse den nye værdi fra registreringsmærkerne på det nye testprint og indtaste den nye værdi.
For at gendanne den samlede værdi skal du trykke på <Gendan startindst.>.
6
Tryk på <OK>.
8298-0KF