Funktioner, der er tilknyttet cloudtjeneste

Du kan kontrollere brugsstatussen for enheden og brugeren ved at tilknytte til cloudtjenesten, afhængigt af den benyttede maskinmodel.

uniFLOW Online Express

Ved at oprette "lejere" i clouden og registrere brugerinformationer og enheder kan du bruge følgende funktioner uden at bygge en server.
Få instruktioner i at oprette og få adgang til en lejer ved at kontakte din lokale autoriserede Canon-forhandler.
Få flere detaljer om uniFLOW Online Express under "First Steps Guide".

"Godkendelsesfunktion", der opretter et sikkert miljø for enhedsbrug

Ved at registrere brugere og enheder i uniFLOW Online Express kan du oprette et sikkert og tilpasser printmiljø uden behov for en lokal server. I dette miljø kan du f.eks. hjælpe med at forhindre problemer, hvor en bruger fjerner udskrifter, der er efterladt af en anden, eller du kan tilpasse enhedsskærmen til kun dig selv.
Følgende kan udføres ved hjælp af godkendelsesfunktionen i uniFLOW Online Express:
Administration af brugerinformation for godkendelsesfunktionen
Administration af godkendelsesinformationer som f.eks. id-kort og pinkoder
Skift af godkendelsesmetode og godkendelsessystem*
*Kun for administratorer

"Konterings- og rapporteringsfunktion", som aktiverer kontrol af logge og omkostninger

Denne funktion beregner brugen af enheder, der er registreret/forbundet til den samme lejer i uniFLOW Online Express, og opretter derefter en rapport. Ved at tilknytte godkendelsesfunktionen i uniFLOW Online Express giver denne funktion dig mulighed for at kontrollere brugsloggen for hver bruger og oprette omkostningstabeller for hver kopieret/scannet side, så du kan beregne/kontrollere omkostningen for hver enhed.

"Enkel scanningsfunktion", der sender scannede data til en mailadresse eller i clouden

Denne funktion lader dig sende scannede dokumenter til din mailadresse (Scan to Myself) eller direkte gemme dem i en ekstern cloudtjeneste.
Primære specifikationer
Godkendelsesfunktion
Metode til brugerregistrering
Tilknytning til Office 365TM-konto
Upload i CSV-format
Registrering af brugere via mail
Manuel angivelse
System til brugergodkendelse
Microsoft Azure Active Directory
Office 365TM integreret med Active Directory Federation Services
Active Directory i din virksomhed
Tilknytning med eksterne SNS-tjenester (enkeltlogon)
Godkendelsesmetode
PIN-kode
ID-kort
ID-kost + PIN-kode
Konterings- og rapporteringsfunktion
Rapporttype
Brugslog for hver bruger
Brugslog for hver enhed
Kopiér/print/scan/fax logge for alle brugere
Kopiér/print/scan/fax logge for alle enheder (alle perioder)
Kopiér/print/scan/fax logge for alle enheder (angiven periode)
Enkel scanningsfunktion
Afsendelses-/lagringsfunktion
Scan to Myself (afsendelse af en mail), Scan to Google Drive
Filformat
TIFF, PDF
8298-0K9