<Justér bevægelse>

Angiv indstillingerne for justering af maskinens handlinger.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Tilbageplacering af ryghæftning> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Fører papir frem til ryghæfterenhed og hæfter det flere gange og udfører tilbageplacering af ryghæftning. Maskinen udfører denne justeringsprocedure, hvis der ikke er sket en hæftning, efter at du har fjernet en fastklemt hæfteklamme eller udskiftet hæfteklammepatronen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tilbageplacering af ryghæftning>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Fjern alle printede hæfter fra Hæftebakken, før der udføres Tilbageplacering af ryghæftning.
For C5800-serie
Når du udfører tilbageplacering af ryghæftning, skal du altid bruge almindeligt papir.
Det papir, der skal bruges under tilbageplacering af ryghæftning bliver automatisk fremført til ryghæfteren af maskinen.
305 mm x 457 mm, A3, B4, A4R, 11" x 17", LGL, LTRR eller brugerdefinerede papirformater svarende til disse papirformater kan bruges. (Sørg for, at den papirkilde, som transparenterne er registreret til, ikke er tilgængelig.)

<Skift fold-/hæfteplacering> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Hvis du bemærker, at papirets ryghæftningsplacering ikke er nøjagtigt i midten af hæftet, kan du justere ryghæftningsplaceringen for at kompensere for fejlen. Justér papirets foldeplacering og ryghæftningsplaceringen på samme tid. Justering af ryghæftningsplaceringen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift fold-/hæfteplacering>
-2,00 mm til 0,00 mm til +2,00 mm (i spring på 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Justér placering af ryghæftningsfoldning> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Hvis du bemærker, at papirets folder ikke er nøjagtigt i midten af hæftet, kan du justere foldens placering for at kompensere for denne fejl. Med denne status kan du justere foldeplaceringen uden at ændre hæftningspositionen. Justering af ryghæftningens foldningsplacering
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Justér placering af ryghæftningsfoldning>
-2,00 mm til 0,00 mm til +2,00 mm (i spring på 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Skift Finisher-hulleenhed> (kun C5800-serie) *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan angive, om hullehastighed eller -præcision skal prioriteres.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skift Finisher-hulleenhed>
<Hastighedsprioritet>, <Prioritering af nøjagtighed>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information

<Justér placering af fold> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan justere papirfoldens placering. Justering af ryghæftningens foldningsplacering
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Justér placering af fold>
-2,00 mm til 0,00 mm til +2,00 mm (i spring på 0,25 mm)
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Du kan indstille den tid, hvor hæftningen udføres, efter der er indsat papir ved hjælp af manuel hæftning.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tid til hæftning starter i Hæftningsmetode>
1 til 3 til 5 sekunder
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tid til genkendelse af tryk på Start-knap>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér bevægelse>
Juster den berøringstid, der kræves for at starte behandlingen.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tid til genkendelse af tryk på Start-knap>
-1 til 0 til +7
Nej
Nej
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling vises ikke på modeller med et opretstående betjeningspanel.
8298-0LK