<Justér billedkvalitet>

Angiv justering af billedkvalitet for kopiering og printning.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Automatisk justering af forløb>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis farvenuancerne ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer denne korrektion printningen, så den kommer tættere på det originale dokument. Justering af farveforløb
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk justering af forløb>
(C5800-serie)
Når <Efter gruppe papirtype> er valgt i <Justeringsniveau>:
Vælg papirtype
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Når <Fuld justering> er indstillet:
Papirvalg, <Start print>, <Start scanning>
Når <Hurtig justering> er indstillet:
<Start>
<Anvend Fremfører ved Fuld justering>: Til, Fra
<Justeringsniveau>: <Enkel>, <Efter gruppe papirtype>
<Initialisér ved brug af Fuld justering>: <Til>, <Fra>
<Automatisk justering af forløb>
(C3800-serie)
Vælg papirtype
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Når <Fuld justering> er indstillet:
Papirvalg, <Start print>, <Start scanning>
Når <Hurtig justering> er indstillet:
<Start>
<Anvend Fremfører ved Fuld justering>*1: Til, Fra
<Initialisér ved brug af Fuld justering>: <Til>, <Fra>
*1 Dette element vises kun, hvis 2-Sided Single Pass Feeder er installeret.
Det anbefales, at du vælger <Fuld justering> ved udførelse af autojustering af farveforløb. Vælg <Hurtig justering> for at få hurtige og mindre omfattende justeringer mellem rekalibreringerne med fuld justering.
Testsider tæller ikke med i printtotaler for kopi eller print.

<Autojustering af indstillinger for gråtoner> (kun C5800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis de printede farvetoner adskiller sig væsentligt fra originalen, justerer denne funktion også farverne, så printet ligner orignalen mere.

<Korrigér tæthed>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis tætheden ved printningen er meget anderledes end i det originale dokument, justerer dette scanningstætheden, så den er tættere på det originale dokument. Justering af tæthed
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Korrigér tæthed>
<Kopiér/scan og gem (Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
<Sort/hvid-scan for Send/Scan og gem (Andet end Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
<Farvescanning for Send/scan og Gem (Andet end Mailboks)>: <Lys>, <Mørk> (9 trin)
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Skyggekorrektion>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis billedområderne under printning har en ujævn tæthed, justerer den korrektion printningen, så tætheden er jævn. Korrektion af ujævn tæthed
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Skyggekorrektion>
Når <Densitometerjustering> er indstillet:
<Start print>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Når <Manuel justering> er indstillet:
<Finjustér>, <Gendan startindst.>, <Gendan tidligere indstillinger>, <Print testside>
Når <Scannerjustering> er indstillet:
Papirvalg*1, <Start print>, <Start scanning>*1
*1 Vises muligvis ikke på visse modeller.

<Autokorrektion af farvefejl>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis farverne løber eller bliver sløret under printning, kan der opstå farveuoverensstemmelser (forkert farveregistrering). Denne korrektion justerer printningen, så farveuoverensstemmelsen ikke sker. Korrektion af farvefejl
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Autokorrektion af farvefejl>
<Start>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-

<Print i fuld farve med levende indstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Denne indstilling gør det muligt at gøre farver mere mættede, når der printes i farver. Gøre farver mere levende
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Print i fuld farve med levende indstillinger>
<Standard>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling gælder kun for kopijob og printjob for dokumenter (scannede data), der er lagret i mailbokse.

<Finjustering af zoom>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Hvis størrelsen på det kopierede billede er meget anderledes end det originale dokument, udføres finjustering, så printningen kommer tættere på det originale dokument. Justering af billedstørrelsen
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Finjustering af zoom>
<X>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % (i intervaller på 0,1 %)
<Y>:
-1,0 % til 0 % til +1,0 % (i intervaller på 0,1 %)
Ja
Ja
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Indstillinger for ditheringsmønster>

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Indstil dithermønstret for at producere printede billeder med mere jævne overgange og kanter. Indstilling af ditheringmønstret
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for ditheringsmønster>
<Mønster 1>, <Mønster 2>, <Mønster 3>, <Mønster 4>
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
-

<Juster tonermængde anvendt til farveprint> (kun C3800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Ved at justere den mængde toner, der bruges ved printning i farver, kan du mindske problemer som striber og uregelmæssigheder. Reducering af toner ved farveprint (kun C3800-serie)
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Juster tonermængde anvendt til farveprint>
<Fra>, <Niveau 1>, <Niveau 2>
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information

<Farvebalance> (kun C5800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Justering/Vedligeholdelse>  <Justér billedkvalitet>
Denne indstilling gør det muligt at udføre en finjustering af tætheden og styrken i farvebalancen. Justering af farvebalance (Kun C5800-serie)
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Farvebalance>
<Coated>, <Ikke-coated>
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
Farvebalance (for hver farve): -8 til 0 til +8
<Finjustér tæthed> (for hver farve):
<Høj (mørke områder)>: -8 til 0 til +8
<Medium>: -8 til 0 til +8
<Lav (lyst område)>: -8 til 0 til +8
8298-0LH