<Indstillinger for papirlevering>

Angiv indstillinger for papiroutput, som er fælles for alle funktionerne.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element, der er markeret med en stjerne (*)
Vises kun, hvis du har installeret tilbehøret.

<Output Tray Settings> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan indstille bakken til at printe til hver enkelt funktion. Angivelse af udbakken for fortrykt papir
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for udbakke>
<Bakke A>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Bakke B>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Bakke C>: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
<Bakke D>*1: <Kopi>, <Se gemte filer>, <Printer>, <Modtag>, <Andet>, <IP-fax 1>, <Fax 1>, <Fax 2>
Ja
Ja
Ja
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
*1 Vises muligvis ikke på visse modeller.

<Brug ekstra udbakke> (kun C3800-serie) *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Angiv, om du vil bruge bakken fra det valgfri udstyr som udbakke.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Brug ekstra udbakke>
<Udbakke 1>: <Til>, <Fra>
<Udbakke 2>: <Til>, <Fra>
Ja
Nej
Nej
Nej
A
Settings/Registration Basic Information
De udbakker, der kan anvendes, afhænger af det monterede ekstraudstyr, f.eks. finisheren. For flere informationer skal du se Valgfrit tilbehør.

<Forskyd job> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at skifte outputtet for hvert job, når der printes flere job efter hinanden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Forskyd job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Jobs>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at indsætte det angivne papir i starten af hvert job, når der printes flere job efter hinanden.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Jobseparator mellem job>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift> (vælg papirkilde)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Job Separator Between Copies>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Dette gør det muligt at tildele det angivne papir et antal kopisæt for at opdele sættene. Hvis du angiver dette, indsættes papiret, når der printes med sætsortér (siderækkefølge), Forskydning eller Hæftning.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Jobseparator mellem kopier>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Kopier> (1 til 10 til 9999)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
<Skift> (vælg papirkilde)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan ikke indsætte jobseparatorark mellem kopisæt i følgende tilfælde. Bemærk, at de tilgængelige funktioner og papirtyper kan variere afhængigt af modellen og det installerede tilbehør.
Hvis du bruger statusserne Staksortering, Hæfte, Ryghæftning eller Hæftning.
Hvis du bruger faneark.

<Tvungen levering af ubehandlet faneark> (kun C5800-serie)

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan vælge, om der skal være tvungen levering af overskydende faneark, som ikke blev brugt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tvungen levering af ubehandlet faneark>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Hvis <Tvungen levering af ubehandlet faneark> i er indstillet til <Til>, tvinges de ekstra faneark, der ikke var nødvendige til jobbet, ud af maskinen.
Eksempel: Hvis antallet af faner er indstillet til <5>, og maskinen estimerer, at syv faneark kræves til printjobbet, skal du klargøre to sæt med faneark, der hver indeholder fem faner (i alt 10). Hvis maskinen derfor kun anvender syv faneark, er der tre ark tilbage.

<Handling, når der er for mange ark at hæfte> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Du kan angive den procedure, der skal udføres, når der er for mange ark, der skal hæftes.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Handling, når der er for mange ark at hæfte>
<Hjørne/Dobbelt>: <Print uden hæftning>, <Annullér print>
<Ryghæftning>: <Print uden hæftning>, <Annullér print>
<Eco (Uden hæfter)>: <Print uden hæftning>, <Annullér print>
Ja
Ja
Nej
Nej
B
Settings/Registration Basic Information
For informationer om at printe med hæftning kan du se Finishing med hæftningsenheden.

<Aktivér Forskydning for printjob med ét ark> *

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Fælles>  <Indstillinger for papirlevering>
Hvis du angiver <Til> i denne indstilling, kan du outputte printjob med enkelt side, hvor arket er forskudt i følgende tilfælde:
Skift angives, når jobbet modtages
Printning af flere kopier, når jobbet modtages
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Aktivér Forskydning for printjob med ét ark>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret for kopieringsjob.
8298-0LY