PCL

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Orientation>
<Portrait>, <Landscape>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Font Source>
<Internal>, <Soft/External>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Font Number>
0 til 104; 0 (hvis indstillingen for skrifttypekilden er Internal.)
1 til 999; 1 (hvis indstillingen for skrifttypekilden er Soft/External.)
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Point Size>*1
4,00 til 999,75 <point>; 12,00 <point>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Pitch>*1
0,44 til 99,99 <cpi>; 10,00 <cpi>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Form Lines>
5 til 128 <lines>; 64 <lines>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Character Code>
<ARABIC8>, <DESKTOP>, <GREEK8>, <HEBREW7>, <HEBREW8>, <ISO4>, <ISO6>, <ISO11>, <ISO15>, <ISO17>, <ISO21>, <ISO60>, <ISO69>, <ISOCYR>, <ISOGRK>, <ISOHEB>, <ISOL1>, <ISOL2>, <ISOL5>, <ISOL6>, <ISOL9>, <LEGAL>, <MATH8>, <MCTEXT>, <MSPUBL>, <PC8>, <PC8DN>, <PC8GRK>, <PC8TK>, <PC775>, <PC850>, <PC851>, <PC852>, <PC858>, <PC862>, <PC864>, <PC866>, <PC1004>, <PIFONT>, <PSMATH>, <PSTEXT>, <ROMAN8>, <ROMAN9>, <VNINTL>, <VNMATH>, <VNUS>, <WIN30>, <WINARB>, <WINBALT>, <WINCYR>, <WINGRK>, <WINL1>, <WINL2>, <WINL5>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Custom Paper>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Unit of Measure>*1
<Millimeters>, <inches>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<X dimension>*1
98,0 mm til 1200,0 mm; 457,2 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Y dimension>*1
98,0 mm til 320,0 mm; 320,0 mm
Ja
Ja
Ja
Nej
B
Settings for Printer Settings
<Append CR to LF>
<Yes>, <No>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Enlarge A4 Print Width>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafik>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
<Billede>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafik>: <Til>, <Fra>
<Billede>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<BarDIMM>
<Enable>, <Disable>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
<FreeScape>*1
<Off>, <~>, <">, <#>, <$>, </>, <\>, <?>, <{>, <}>, <|>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.
8298-0RC