<Printer>

Angiv indstillingerne for printerfunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Leveringsrapport>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan printe rapporter for maskinindstillingerne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Leveringsrapport>
-
-
-
-
-
-

<Printerindstillinger>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Angiv printerindstillingerne.
For flere informationer skal du se Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer)).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Custom Settings>
-
-
-
-
-
-
<UFR II>
-
-
-
-
-
-
<PCL>*1
-
-
-
-
-
-
<PS>*1
-
-
-
-
-
-
<Imaging>
-
-
-
-
-
-
<PDF>
-
-
-
-
-
-
<XPS>
-
-
-
-
-
-
<Utility>
-
-
-
-
-
-
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.

<Begræns printerjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Hvis denne indstilling er angivet til <Til>, kan du begrænse job fra printerdriveren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns printerjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
Når <Til> er valgt:
<Vælg job der tillades>: <Reserverede job>
Ja
Nej
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings

<PDL-valg (Plug & Play)>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Vælg standardsidebeskrivelsessprog (PDL).
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<PDL-valg (Plug & Play)>
<UFR II>, <PCL6>*1, <PS3>*1, <UFR II (V4)>, <Fax>*1, <PCL6 (V4)>*1
Ja
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
*1 Indikerer at valgmulighederne kun bliver vist, hvis det nødvendige tilbehørsprodukt er monteret og klar til brug, eller den relevante indstilling er angivet.

<Papirfremfør.met. f. printerdriverjob med univ.bakke>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan indstille, om du vil prioritere printerdriverindstillingerne eller papirindstillingerne i maskinen ved udskrivning af et job med den universalbakke, der er angivet som papirkilde. Hvis du har prioriteret indstillingerne på maskinen, kan du derudover indstille papirfremføringsstatussen for, hvor når papir i frit format kan indstilles i universalbakken.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Papirfremfør.met. f. printerdriverjob med univ.bakke>
<Tilstand A (Prioritér Indstillinger for printerdriver)>, <Tilstand B (Fleksibel, hvis Frit format er valgt)>, <Mode C (Fremfør kun, hvis papirindstillinger matcher)>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Når følgende betingelser er opfyldt, kan du trykke på <Mdlt.skift pap. i universalbakke> i vinduet med papirvalg for <Kopi> og <Se gemte filer> for at ændre størrelsen på/typen af det papir, der skal ilægges fra universalbakken:
Hvis der er lagt papir i universalbakken
Hvis denne indstilling er indstillet til <Tilstand A (Prioritér Indstillinger for printerdriver)>
Hvis <Standardindst. for Universalbakke> er indstillet til <Brug forvalgt>
Hvis det papirformat, der er angivet i printerdriveren, er meget forskelligt fra det papirformat, der er angivet i universalbakken, vises en fejlmeddelelse.
Bemærk følgende, når papir af frit format er indstillet for <Tilstand A (Prioritér Indst. for printerdriver)>.
Når der udskrives på kuverter, skal du sørge for at angive papirtypen på printerdriveren. Hvis ikke det angives, kan udskrivning muligvis ikke foretages.
Papirstop eller andre printproblemer kan forekomme, hvis papirtypen ikke er angivet ved print på andre typer papir.

<Indstillinger af kuverts flaplængde>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan indstille flaplængden, når Nagagata 3-kuverter ilægges lodret (med flappen på den fjerne ende) i universalbakken.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger af kuverts flaplængde>
0 til 30,0 mm
Ja
Ja
Nej
Ja
B
Settings for Printer Settings
For at ændre denne indstilling skal <Papirfremfør.met. f. printerdriverjob med univ.bakke> indstilles til <Tilstand A (Prioritér Indstillinger for printerdriver)>.
Denne indstilling anvendes i følgende tilfælde:
Hvis Nagagata 3-kuverten er angivet i printerdriveren
Hvis universalbakken er indstillet som papirkilden ved afsendelse af jobbet fra printerdriveren
Hvis <Papirfremfør.met. f. printerdriverjob med univ.bakke> er indstillet til <Tilstand A (Prioritér Indstillinger for printerdriver)>

<Indstilling af PS-adgangskode>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan angiv det password, der begrænser brugen af den kontrolkommando, der er forberedt af PS-printeren.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstilling af PS-adgangskode>
<SystemParams Password>, <StartJob Password>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<SystemParams Password> er et password, der muliggør ændringer af systemparameteren, og <StartJob Password> er et password, der tillader startjob, exitserver at blive udført. Få flere oplysninger i PostScript-sprogspecifikationer.

<Paper Feed Mode When Using PCL Emulation>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Printer>
Du kan indstille papirkilden, der bruges til PCL5-kommandoen PaperSource.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Papirfremføringsmetode ved brug af PCL-emulering>
<Indstilling 0>, <Indstilling 1>, <Indstilling 2>
Nej
Nej
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du finder flere oplysninger om hver enkelt indstilling under "Setting the Machine (PS/PCL/UFR II Printer) (Indstilling af maskinen (PS/PCL/UFR II Printer))".
8298-0R7