UFR II

Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Halftones>
<Text>: <Resolution>, <Gradation>, <Error Diffusion>
<Grafik>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
<Billede>: <Opløsning>, <Nuancer>, <Fejldiffusion>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Matching Method>
<General>, <Perceptual>, <Colorimetric>, <Vivid Photo>, <Download Profile>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings for Printer Settings
<Gray Compensation>
<Text>: <On>, <Off>
<Grafik>: <Til>, <Fra>
<Billede>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Ja
B
Settings for Printer Settings
<Paper Save>
<On>, <Off>
Ja
Ja
Ja
Ja
C
Settings for Printer Settings
8298-0RA