<Print>

Angiv indstillingerne for printfunktionen.
Få oplysninger om elementerne ("A", "B", "C" og "Nr.") i kolonnen "Funktionen til import af alt" under Funktionen til import af alt.

<Tvungen Hold>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv indstillingerne for det tvungne stop i printningen. Konfiguration af indstillinger for tvungen hold i printning
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tvungen Hold>
<Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Godkend/Afvis>, <Registrér>, <Detaljer/Redigér>, <Slet>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Joblagringsperiode>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv tidsperioden for lagring af jobs.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Joblagringsperiode>
10, 20, 30 min., 1, 2, 3, 6, 12 t, 1, 2, 3 dage
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Slet job efter print>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv, om jobs skal slettes, når de er printet.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Slet job efter print>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Tillad kun krypterede printjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Du kan indstille maskinen til kun at modtage krypterede sikrede printjob fra computere.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Tillad kun krypterede printjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1 Hvis licensen for krypteret sikker printning er valideret.

<Inkludér domæne som betingelse for brugergenkend.>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv, om printjob for en login-bruger skal bestemmes ved hjælp af "brugernavn + domænenavn" eller kun "brugernavn". Afhængigt af dit miljø, og hvis printjobbene ikke bestemmes korrekt som Mine job, kan de bestemmes korrekt som job tilhørende login-brugeren ved at vælge <Fra> og udelade "domænenavn".
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Inkludér domæne som betingelse for brugergenkend.>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Vis andre brugerjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv, om du vil vise jobs fra andre brugere end den autoriserede bruger.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Vis andre brugerjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Begræns sletning af andre brugerjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv, om du vil tillade, at job fra andre brugere end de autoriserede bliver slettet, når job fra andre brugere end de autoriserede vises.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Begræns sletning af andre brugerjob>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Match case for brugernavn>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv, om maskinen skal indstilles til at skelne mellem store og små bogstaver i brugernavne.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Match case for brugernavn>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling anvendes for alle brugernavne, inklusive domænenavne.
Det anbefales, at dette indstilles sammen med <Brugeradministration> i <Godkendelsesadministration>  <Match case for brugernavn> <Administrationsindstillinger>.

<Indstillinger for visning af jobliste>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv de jobtyper, der skal medtages på joblisten, og den jobtype, der skal vælges som standard.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for visning af jobliste>
<Personlig>: <Til>, <Fra>
<Delt>: <Til>, <Fra>
<Gruppe>: <Til>, <Fra>
Når to eller flere af person/delt/gruppe er indstillet til <Til>:
<Personlig>, <Delt>, <Gruppe>
Ja
Ja
Nej
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Du kan ikke kun angive <Til> for <Gruppe> i <Indstillinger for visning af jobliste>. Enten <Personlig> eller <Delt> skal også indstilles til <Til>.

<Indstillinger for advarsler ved tilbageholdte job>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Angiv metoden til afsendelse af advarsler om holdne job.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Indstillinger for advarsler ved tilbageholdte job>
<Vis advarsel på Skærmbilledet Jobliste>: <Til>, <Fra>
<Vis advarsel ved start af print>: <Til>, <Fra>
Når <Til> er valgt:
<Hvis printjob med et bestemt antal sider eller flere er inkluderet>: <Til>, <Fra> (1 til 100 til 9999)
<Hvis 1-sidede printjob er inkluderet>: <Til>, <Fra>
<Hvis Farveprintjob er inkluderet>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information

<Pinkodeindstillinger for sikre printjob>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Du kan indstille, om der skal kræves en PIN-kode ved print, billedvisning eller sletning med funktionen Sikret print.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Pinkodeindstillinger for sikre printjob>
<Kræv pinkode for print/visning af brugerjob>: <Til>, <Fra>
<Kræv pinkode for sletning af job>: <Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
For funktionen Krypteret, sikret print kan du indstille, om der skal kræves en PIN-kode ved sletning. Derudover er det nødvendigt at angive en pinkode for at udskrive et dokument/vise eksempelvisningen uanset den værdi, der er angivet i <Kræv pinkode for print/visning af brugerjob>.

<Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Du kan angive, om du vil tillade, at printjob med tvungen hold printes automatisk, når den enkelte bruger logger på.
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Ja
Nej
C
Settings/Registration Basic Information
Denne indstilling er deaktiveret, hvis nogen af følgende indstillinger er angivet.
<Brug brugergodkendelse> er <Fra>
<Tillad brug af Personlige indstillinger> er <Fra>
<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> er <Til>
<Tillad kun krypterede printjob> er <Til>
<Personlig> for <Indstillinger for visning af jobliste> er <Fra>
<Vis advarsel ved start af print> for <Indstillinger for advarsler ved tilbageholdte job> er <Til>
Hvis denne indstilling ændres fra <Fra> til <Til>, indstilles <Automatisk print af brugers job ved indlogning> automatisk til <Til> for alle brugere. Dette betyder, at brugernes egne job automatisk printes, når de logger ind, uden at de er nødt til at ændre nogen indstillinger.

<Automatisk print af brugers job ved indlogning>

 (Indstillinger/Registrering)  <Funktionsindstillinger>  <Print>
Du kan angive, om printjob med tvungen hold skal printes automatisk, når der logges på. Automatisk printning af printjob med tvungen hold efter logon
Element
Beskrivelse af indstillinger
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Kan indstilles i Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
Tilgængelig levering af enhedsoplysninger
Funktionen til import af alt
Navn på element ved eksport med Remote UI (Brugerinterface til fjernbetjening)
<Automatisk print af brugers job ved indlogning>
<Til>, <Fra>
Ja
Ja
Nej
Nej
Nej
-
Denne indstilling er deaktiveret, hvis nogen af følgende indstillinger er angivet.
<Brug brugergodkendelse> er <Fra>
<Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning> er <Fra>
<Tillad brug af Personlige indstillinger> er <Fra>
<Anvend ACCESS MANAGEMENT SYSTEM> er <Til>
<Tillad kun krypterede printjob> er <Til>
<Personlig> for <Indstillinger for visning af jobliste> er <Fra>
<Vis advarsel ved start af print> for <Indstillinger for advarsler ved tilbageholdte job> er <Til>
Når du ændrer <Aktivér automatisk printfunktion ved indlogning> fra <Fra> til <Til>, angives denne indstilling automatisk til <Til>.
8298-0SK